Hjem > 10) Tilstandsvurdering > Skjema for tilstandstandsvurdering
Skjema

Skjema for tilstandstandsvurdering

 

Tilstandskode 0 til 4

Svært god (0) Ingen skade eller forfall, utstillingsklar. Bruksslitasje aksepteres.
God (1) Små skader som ikke forstyrrer det helhetlige inntrykket av objektet, ingen/svært lite forfall og er stabil.
Tilfredsstillende (2) Skader/forfall på overflaten som forstyrrer det helhetlige inntrykket/ mindre strukturelle skader, men er stabil. Må behandles av konservator før utstilling eller utlån.
Dårlig (3) Strukturelle /overfladiske skader og er ustabil/skjør. Håndtering/bruk medfører risiko for at flere skader oppstår.

Må behandles av konservator før magasinering, utstilling eller utlån.

Kritisk (4) Hovedpart av objektet har strukturelle skader/forfall. Tilstanden er så strukturelt ustabil/skjør at objektet ikke kan håndteres uten at skader oppstår. /Det pågår en aktiv nedbrytning/forfall i materialet som ikke lar seg stanse utenom en konserveringsbehandling.

 

 

 

Skriv ut dette skjemaet Print