Om Spectrum

SPECTRUM er en fritt tilgjengelig britisk standard for samlingsforvaltning til bruk i organisasjoner som forvalter samlinger. Standarden er utviklet av Collections Trust og adoptert av utallige land i verden. Flere land har også oversatt standarden til eget språk.

Standarden beskriver prosedyrer for hvordan museer kan utføre rutinemessige oppgaver relatert til samlingsforvaltning. Prosedyrene beskriver stegene i arbeidsprosessen og presenteres med definisjoner og minimumskrav til gjennomføring.

Standarden bidrar til felles forståelse av oppgavene som faller inn under samlingsforvaltning i museer og en økt profesjonalisering av museumsfeltet. Den forenkler også utvikling av relevant digital verktøy for fagfeltet.

Vi har tatt utgangspunkt i standarden og forsøkt å gjøre den til en praktisk håndbok for museumsdrift med fokus på samlingsforvaltning. Bruk håndboken som det oppslagsverk den er ment til og du vil få indirekte kjennskap til Spectrum.