Nasjonale og internasjonale veiledere for vurderingskriterier – bygninger

Tilstandsvurdering, verdisetting og verdivekting av bygninger

Museer som eier verneverdige bygninger bør gjennomføre tilstandsvurderinger samt en verdisetting og verdivekting av hver enkelt bygning. Disse tre faktorer til sammen vil gi museet et grunnlag for prioritering av bygningsvernarbeid i årene fremover. Ryfylkemuseet angir prioriteringene i form av tiltaksklasser fra 0 til 3:

TK 0 Ingen tiltak nødvendig

TK 1 Behov for alminnelig vedlikehold/forebyggende konservering

TK  2 Behov for moderate reparasjoner eller ytterligere undersøkelser

TK 3 Behov for større inngrep

 

Nasjonale og internasjonale veiledere

Riksantikvaren – Verdisetting og verdivekting av kulturminner  

Ryfylkemuseet – Publikasjon «Bygningsvern på Ryfylkemuseet» side 19) Vurdering av antikvariske bygningar

Norsk kulturråd – «Prioritering i bygningssamlinger»

Rapport «Forvaltere av store bygningssamlinger – prioriteringer i praksis» (2015-2017)

Et samarbeidsprosjekt mellom Stiftelsen Lillehammer museum og Anno museum.

Canadian Federal Heritage Buildings Review Office – Evaluation criteria

New Zealand Historic Places trust – Assessment criteria to assist in the identification of historic heitage values