Rutine

Rutinebeskrivelsen «Insektbekjempelse med nitrogen og argon»

Metodebeskrivelse

Nitrogen- og argongass  brukt i kontrollert atmosfære kan drepe insekter innen to til seks uker, dette er bevist ved å måle insektenes «åndedrett», respirasjon, før og etter behandling. For at nitrogen/argonbehandlingen skal fungere må oksygen-nivåene reduseres til 0,1 til 0,3 %. Mangel på oksygen fører til avbrudd i glykoseproduksjonen i insektene, noe som resulterer i vekttap og evt. død. Hvor mange som dør vil variere med temperatur, relativ fuktighet, hvor lang tid behandlingen varer og type insekt. Å øke temperaturen hjelper til med å redusere eksponeringstiden for begge gasser, fordi insektenes oksygenforbruk økes med høyere temperatur, noe som fører til hurtigere uttørking. (Valentin 1993). Argon er 25-50 % raskere enn nitrogen til å drepe insekter.

I følge den engelske nettsiden http://museumpests.net/solutions-nitrogenargon-gas-treatment/, kan nesten alle typer samlinger behandles med nitrogen og argon.

Det har vært forbudt i EU å bruke nitrogen i bekjempelse av skadedyr og insekter. Det påpekes nå at dette ikke er en god beslutning. Mange europeiske institusjoner har investert i anoksianlegg og metoden fungerer godt, se uttalelse fra ICOMOS.

Unntak

En studie viser at visse pigmenter som inneholder blyglette/ PbO, sinober/ HgS, og sienna/ Fe2O3 vil utsettes for fargeendring når det ikke er oksygen tilstede. (Arney, Jacobs and Newman 1979). Prøysserblå og ultramarin endres i starten, men fargen kommer tilbake. Endringer er ikke observert når pigmenter er i blandinger, f.eks i malingsfilm. Tekstiler er mest tilbøyelige til å endres midlertidig.

Generell prosedyre

Det vil være nødvendig å undersøke hvilke tillatelser som skal til for å drive skadedyrbekjempelse. Folkehelseinstituttet holder  kurs bl.a. for skadedyrbekjempere. Kontakt folkehelseinstituttet: www.fhi.no.

En anoksisk atmosfære krever en lukket tank, gass og måleutstyr. Beholderen må være konstruert av damptette materialer som stål eller polyetylen dekket med aluminiumsfilm.
Denne metoden har ikke vært mye ved norske museer til nå, 2017, men kan være verdt å ta i bruk ved et fellesmagasin eller større kunstmuseum med egnede lokaler og konserveringspersonell.

Fordelen med metoden

  • Ingen kjemikalierester i objektene
  • Egnet for de fleste materialegrupper
  • Argon har en fordel i tillegg ved å forebygge nedbryting fra mikroorganismer som sopp og bakterier (Valentin 1990)
  • Mer tidseffektiv enn CO2-gass

The Integrated Pest Management; IPM,working group. Museumpests.net. Insektbekjempelse med argon og nitrogen.

Se også: IPM.working group. Museumpests.net. Insektbekjempelse med karbondioksyd.