Hjem > 1) Mottak av objekter > Kvittering for aksesjon eller innlån
Skjema

Kvittering for aksesjon eller innlån

Dersom museet får inn objekter til vurdering som aksesjon  eller innlån og det ikke  er tid til umiddelbart å fylle ut skjema for dokumentasjon av aksesjon, må museet utstede en kvittering til eier og beholde en kopi til eget arkiv.

Dersom en kunsttransportleverandør eller kurer leverer et objekt til innlån, må museet utstede en kvittering og beholde en kopi til eget arkiv. 

 

Skriv ut dette skjemaet Print

Kvittering for aksesjon til vurdering eller innlån

Personlige data

Her fyller du ut dine personlige opplysninger.
Fornavn
Etternavn
Adresse 1
Adresse 2
Postnummer og Poststed
Kommentarer

Gjennomførte oppgaver (til senere utfylling av museet)

Beskrivelse

Aksesjonskomiteen har vurdert objektet
Konservator har vurdert tilstand
Magasinforvalter har vurdert objektets plassering i magasin
Objektet leveres tilbake til eier
Aksesjonsprosedyren igangsettes
__________________, ____ / ____ - ________
Giver
Mottaker
Direktør
Kurator