Hjem > 1) Mottak av objekter > Skjema for dokumentasjon av (mulige) aksesjoner
Skjema

Skjema for dokumentasjon av (mulige) aksesjoner

Museet gis anledning til å vurdere hvorvidt objektet/samlingen skal tas imot og innlemmes i samlingen på grunnlag av opplysninger i skjemaet.

 

Skriv ut dette skjemaet Print

Skjema for dokumentasjon av (mulige) aksesjoner

(fylles ut av eier/forvalter)

Opplysninger om giver

Navn
Fødselsår
Adresse
Mobilnr
Email

Opplysninger om objektet

Objektet tilbys som gave
Objektet testamenteres
Objektet deponeres
Objektet kjøpes

Type objekt

Hva slags objekt er dette?
Hva ble det brukt til?
Mål
Vekt
Datering
Produksjonssted
Produsent/Håndverker
Hvem brukte objektet?
Hvordan kom objektet i ditt eie?
Har du andre opplysninger om objektet?

Objektets tilstand

Er objektet skadet?
Hvordan oppsto skaden?
Mangler objektet deler? Vet du i så fall hvilke deler?
Er det synlige reparasjoner på objektet? I så fall hvor?
Tilstand for øvrig (støv, flekker, spor etter insekter)?
Hvor og hvordan har objektet vært oppbevart?

Opplysninger om andre personer med tilknytning til objektet, for eksempel tidligere eier, bruker eller formidler

Navn
Fødselsår
Adresse

Tillatelse til bruk av eventuelle dokumentasjonsbilder

Jeg eier fotografier av objektet
Jeg gir tillatelse til å la museet kopiere mine fotografier av objektet til bruk i formidling eller publikasjon

Utfyllende opplysninger om objektet

__________________, ____ / ____ - ________
Eier/forvalter