Hjem > 22) Helse, miljø og sikkerhet > Plan for risikohåndtering av pesticider, sjekkliste
Skjema

Plan for risikohåndtering av pesticider, sjekkliste

 

Denne sjekklisten kan være med å danne grunnlaget for en plan for hvordan man skal håndtere HMS i samlinger som har vært behandlet med pesticider. Pesticider er ofte utviklet for landbruksformål, og er en  samlebetegnelse for ugrasmidler, soppmidler, insektmidler og midler som tar livet av skadedyr. Selv om denne listen gjelder pesticider spesielt, kan oppsettet overføres til andre samlinger med helsefarlige stoffer.

Det er viktig å være klar over at pesticider også kan være skadelig for mennesker. Giftigheten til et pesticid avhenger av hvilke stoffer det inneholder og hvilke konsentrasjoner de ulike stoffene har i pesticidblandingen.

Kilde: American Institute for Conservation og Historic and Artistic Work, Health and Safety Commitee.

 

 

 

 

Skriv ut dette skjemaet Print

Plan for risikohåndtering av pesticider

Denne sjekklisten kan være med å danne grunnlaget for en plan for hvordan man skal håndtere HMS i samlinger som har vært behandlet med pesticider. Pesticider er ofte utviklet for landbruksformål, og er en  samlebetegnelse for ugrasmidler, soppmidler, insektmidler og midler som tar livet av skadedyr. Selv om denne listen gjelder pesticider spesielt, kan oppsettet overføres til andre samlinger med helsefarlige stoffer.

Det er viktig å være klar over at pesticider også kan være skadelig for mennesker. Giftigheten til et pesticid avhenger av hvilke stoffer det inneholder og hvilke konsentrasjoner de ulike stoffene har i pesticidblandingen.

Rolle og ansvar

Museum:
Skjemaet er utfylt av:
Dato:
Har museet skriftlig oversikt over pesticider?
Datert når?
Hvem er opplært i identifisering av farlige stoffer?
Kontaktinformasjon person 1)
Kontaktinformasjon person 2)

Identifikasjon av pesticider

Type samling som har vært behandlet
Historikk for spesielle behandlingsmetoder, når og hvor
Mulige testmetoder tilgjengelig for identifikasjon
Dokumentasjon av undersøkelser; når og hvordan skal objekter testes ( før behandling, før konservering, før utstilling, før utlån, tilfeldig utvalg)
Hvem har kompetanse til å utføre undersøkelsene?
Informasjon om tilgjengelige testmetoder og leverandører

Oversikt over helsefare ved de enkelte pesticidene

Type risiko assosiert med de ulike pesticidene ( fare å puste inn, opptak via huden, inntak gjennom munnen)
Resultat av gjennomgangen
Dokumentasjon, ( hvem, hva, hvor og hvorfor)

Risikokontroll

Prosedyre for behandling
Prosedyre ved utstilling og utlån
Prosedyre for samlingsforvaltning
Prosedyre for arbeidet med sanering av samlingen, evt. utstilling, magasiner
Utstyr og materialer for håndtering av giftig avfall
Hvor og hvordan levere giftig avfall
Prosedyre for HMS, personlig verneutstyr, annet nødvendig utstyr

Riktig merking

Merke, skilte, objekter og magasiner. Type merking. Tekst på merkelapper (type pestcide, dato, signatur)
Adgangskontroll
Tlbakeføring etter sanering
Utlån, forsendelse og mottak
Aksesjon
Hvem gjennomfører øvelser og hvor ofte