Rutine

Rutinebeskrivelsen «Mottak og mottaksrom, ren og uren sone»

Mottaksrom; rutiner ved mottak

På et museum vil det alltid være en viss flyt av objekter f.eks. i forbindelse med forberedelse til utstillinger, innlån og utlån, ervervelse eller aksesjon og behovet for formålstjenlige lokaler og gode rutiner for arbeid med samlingene vil gjelde for flere prosedyrer i SPECTRUM.

Det skal være skille mellom uren og ren sone i museetMan kan ha to mottaksrom og karantenerom i tilknytning til hverandre, fra uren til ren sone. I prinsipp skal alle mottatte objekter inn gjennom disse rommene i museet, ikke via kontorene til de ansatte. Innredning av disse rommene må tilpasses det enkelte museum.

Det er viktig med gode rutiner for samordnet skadedyrkontroll /IPM (Integrated Pest Management). Når objekter blir levert til museet, enten returnerte utlån, nyinnkjøp eller gave, bør de settes i mottaksrom – uren sone for å registreres inn og videre tiltak vurderes.

 

Mottaksrom, uren sone

Alle fellesmagasiner, museer og  konserveringsavdelinger skal ha egne mottaksrom eller arealer for mottak. Eget rom til karantene er formålstjenlig. De objekter museet får i hus skal betraktes som urene til de er blitt nøye undersøkt. Det gjøres i et egnet mottaksrom i uren sone. Det må presiseres at det er meget viktig med god orden og godt renhold også her, i tråd med museets rutiner for samordnet skadedyrkontroll. Når museet får egne objekter tilbake fra utlån, skal de undersøkes her før de evt. settes 2 til 3 uker i karantene.

Ved innlån skal objekter sjekkes om deres tilstand er i samsvar med evt. tilstandsrapport. Man skal notere hvilken tilstand objektet er i og dokumentere skader man ser.

NB: Pakkematerialer kan føre med seg insekter som er uønsket i museet og bør f.eks. fryses eller varmebehandles.

Innredning av mottaksrom uren sone

Rommet bør være utstyrt med brede dører og ha en størrelse som gjør det mulig f.eks. å ta inn et stort skap til rengjøring eller et golvteppe til støvsuging.  På bygdetun uten administrasjonsbygg, kan enklere samlingsarbeid foregå utendørs på sommerstid når været tillater det (f.eks. i telt).

Utstyr urent mottaksrom:

 • Avfallssystem
 • Vanntilgang, håndvask, sluk i gulvet
 • Garderobeskap for arbeidstøy, personlig verneutstyr, støvmasker og engangshansker
 • Fleksible arbeidsbord
 • Hyller til plastposer, merkelapper etc.
 • Reoler for objekter
 • Støvsuger med HEPA-filter, koster, børster
 • Avtrekk-skap
 • Mulighet for frysebehandling eller varmebehandling ved insektangrep

Første tilstandsundersøkelse i uren sone

 • Fjern og kast gammel emballasje, den kan være infisert med skadedyr, mugg etc
 • Undersøk ny emballasje godt, frys den som skal gjenbrukes

Man skal undersøke objektet for:

 • Insektangrep
 • Muggangrep
 • Støv
 • Korrosjon
 • Løs maling
 • Løse deler

Vær også oppmerksom på helsefarlige stoffer; 

 • Kjemikalier
 • Kvikksølv (speil, termometre)
 • Medisiner
 • Pesticider
 • Mugg
 • Fotomateriale vurderes spesielt for cellulosenitrat- og acetatfilm
 • Arkivalia vurderes spesielt for mugg og støv

(Se også kapittelet om HMS)

Insektsanering

Velg ut de objekter som må insektsaneres. De fleste objekter tåler frysebehandling, se insektbekjempelse med frysing. Andre metoder kan være  varmebehandling eller nitrogen- og argonbehandling.
Objekter som er utsatt for insektangrep undersøkes og pakkes i plast for frysing. Støvsuging av objektet foretas etter frysing og i ren sone.  Det er viktig at rengjøring skjer etter frysing og ikke før, for å unngå unødvendig håndtering og evt. spredning av skadeinsekter, egg og larver. Hvis objektet har løse deler eller er sårbart, kan du dra en strømpe rundt støvsugermunningen. Trengs det spesielle tiltak, kontakt en konservator.

Ren sone

Utlån klargjøres i ren sone. Museets egne objekter skal i prinsipp være rene når de først er inne i museets rene soner:

 • Rent mottaksrom
 • Kontorer
 • Fotoatelier
 • Magasiner
 • Utstillingsarealer

Regler for bruk av rommet skal være kjent for alle. Etter desinfisering eller rens kan objektene gjøres klare for utstilling, magasinering, registrering, fotografering osv.

Husk at det også kan oppstå problemer i ren sone:

Innredning av mottaksrom, ren sone

I tilknytning til mottaksrom uren sone skal det være et rent rom med forbindelse til fotoatelier, magasinene og utstillingene. Her skal det også kunne utføres arbeid på objektene.

Utstyr rent mottaksrom: 

 • Avfallssystem
 • Vanntilgang, håndvask, sluk i gulvet
 • Garderobeskap for arbeidstøy, personlig verneutstyr, støvmasker og engangshansker
 • Fleksible arbeidsbord
 • Hyller til esker, plastposer, merkelapper, syrefritt silkepapir, Tyvec etc.
 • Reoler for objekter
 • Støvsuger med HEPA-filter, koster, børster
 • Avtrekkskap
 • Mulighet for frysebehandling eller varmebehandling ved insektangrep
 • Utstyr for registrering og merking, for å sy merkelapper på tekstiler, merkepenner, lakk etc.

 Tilstandsundersøkelse nr 2; ren sone

Denne tilstandsundersøkelsen foretas av konservator eller annet kompetent personale. Tilstand og teknisk tilstand vurderes og registreres, se Tilstandsvurdering og teknisk bedømmelse. Trengs det spesielle tiltak, kontakt en konservator.

Etter desinfeksjon skal det foretas støvsuging av objektet for å fjerne evt. insektskitt og insektrester. Det er viktig at rengjøring skjer etter frysing og ikke før, for å unngå unødvendig håndtering og evt. spredning av skadeinsekter, deres egg og larver. Dette er viktig for å oppdage nye angrep og dels for at insektrestene ikke skal bli føde for andre insekter.

Det kan være nødvendig å utføre preventive konserveringstiltak, lettere rengjøring og eventuell sikring av deler. Se rutinebeskrivelsen rengjøring av de enkelte objekter i samlingen.

Registrering eller sjekking av registrering foretas. Merking av objektene tilpasset hver enkelt objektkategori foretas: Rutinebeskrivelse for påføring av objektnummer.

Fotodokumentasjon utføres i forbindelse med denne prosessen.