Juridisk

Alle tekster utenom oversettelser fra «Spectrum» i «Digital håndbok for samlingsforvaltning» er et åndsverk fra Vigdis Vingelsgaard og Barbara Ida de Haan, dersom ikke nevnt annen kilde.

Det er tillatt å sitere fra håndboken i samsvar med god skikk om å gjengi kilden og i den utstrekning formålet betinger.

Vigdis Vingelsgaard og Barbara Ida de Haan har rettigheten til fremtidig redigering av håndboken.

All kurs- og foredragsvirksomhet basert på håndboken er eksklusivt forbeholdt Vigdis Vingelsgaard og Barbar Ida de Haan gjennom deres private virksomhet.