Forord

Oppdraget

Anno museum i samarbeid med Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design tok initiativ til å søke Norsk kulturråd om økonomisk støtte til en digital håndbok for samlingsforvaltning. Dette skulle bli en håndbok for samlingsforvaltning som gir praktisk råd relatert til samlingsforvaltningsoppgaver i museer, både daglige rutineoppgaver og arbeidsoppgaver med større tidsintervall.

For å gi håndboken legitimitet som oppslagsverk ønsket museene at den er tuftet på «Spectrum»; den britiske standarden for  samlingsforvaltning som brukes over hele verden.

Samlingsforvaltning er en kjerneaktivitet for museene og består av innsamling, bevaring, dokumentasjon, registrering og tilgjengeliggjøring av samlingene. Det er et mål at dette arbeidet gjøres på en gjennomtenkt måte og sett i sammenheng med øvrig museumsvirksomhet gjennom en planstrategi. God samlingsforvaltning er tuftet på en bevisst holdning rundt samlingens formål og nedfelt i planverk som samlingsforvaltningsplan, samlingsplan, formidlingsplan, forskningsplan med mer. God samlingsforvaltning skal ikke bare være beskrevet i ord, men konkretiseres gjennom administrative og fysiske handlinger for bevaring og tilgjengeliggjøring av samlingene. 

Det ultimate målet for publisering av håndboken er større bruk og aktualisering av alle museumssamlinger i Norge. Dette forutsetter at museene har dokumentert sine samlinger samt tilrettelagt for bruk av samlingene i forsknings- og formidlingssammenheng. Mulighetene for eksponering av samlingene øker proporsjonalt med økt grad av dokumentasjon og forbedret fysisk tilstand av samlingene. Dette kan nettopp vår håndbok for samlingsforvaltning bidra til.

Vi takker Norsk kulturråd for muligheten å skrive og publisere boken og håper at alle som arbeider med samlingsforvaltning vil ha stor glede av håndboken.

Tilbakemeldinger

Fordelen med en digital håndbok er at den kan oppdateres jevnlig. Til det er vi avhengig av deres tilbakemeldinger. Har dere forslag til forbedringer, tar vi gjerne imot.

Kommentarer kan sendes:

vigdis.vingelsgaard@anno.no og barbara@samlingsforvaltning.no

 

Hilsen

Vigdis Vingelsgaard og Barbara Ida de Haan

Forfatterne