Prosedyre

12) Verdifastsetting

Prosedyren for verdifastsetting

Museet skal ha en policy for verdifastsetting av objekter. Verdifastsetting av objekter kreves i forhold til forsikrings- og erstatningsformål. Det er en fordel å legge inn verdien i samlingsforvaltningssystemet når objektet registreres for første gang. Deretter må verdien kvalitetssikres og eventuelt justeres opp eller ned i forbindelse med for eksempel utlån.

Det ansees normalt uetisk å sette en kommersiell verdi på samlinger i sammenheng med finansielt motivert avhending. ICOMs etiske regelverk for museer gir veiledning rundt dette spørsmålet.

Minimumsstandard

Prosedyren for verdifastsetting skal sørge for

  • at verdifastsettingen er tilgjengelig for aktuelle formål i museet
  • at verdifastsettingen blir gjennomført på en rutinemessig og konsistent måte i tråd med museets policy
  • at informasjonen om objektenes verdi blir behandlet konfidensielt og ikke gis til noen, uten behørig autorisasjon
  • at verdifastsettingen blir oppdatert ved behov