Helsefare i samlinger; Naftalen

I museer er naftalen det mest brukte middelet til å beskytte tekstiler mot møll og andre insekter. Når du kommer inn i et magasin med eldre tekstilsamlinger møter du ofte lukten av møllkuler. De negative helseeffektene av dette stoffet har nå kommet for en dag og det er viktig å kjenne til hvordan vi skal håndtere og arbeide sikkert med slike samlinger også.

Hva er naftalen?

Naftalen, aromatisk forbindelse med sammensetningen C10H8, uløselig i vann, lett løselig i kokende alkohol. Naftalen ble tidligere brukt som møllmiddel. Sin viktigste anvendelse har naftalen i fremstilling av ftalsyreanhydrid og som basisstoff for tilberedelse av myknere, kunststoffer og fargestoffer. Naftalenforgiftning kan forårsake hudsykdommer og naftalenstær som er en øyesykdom. (Store medisinske leksikon .2009).

Naftalen utvinnes av steinkulltjære, som kan inneholde inntil ca. 10 % naftalen, og i bestemte petroleumsfraksjoner fra prosesser i oljeraffinerier.

Merkes som helseskadelig og miljøskadelig. Farlig ved svelging. Mulig fare for kreft. Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet

BrannfarligKronisk helsefareMiljøfare

Brannfarlig               Helsefarlig           Miljøskadelig

Hvorfor er naftalen helseskadelig ?

Naftalen tas opp i kroppen gjennom innånding, hudkontakt og ved inntak gjennom munnen. Det er allergi- og kreftfremkallende, klassifiseres som miljøfarlig og er veldig giftig for organismer som lever i vann. Både langvarig eksponering med lave doser og kraftige enkelteksponeringer kan lede til nyre- og leverskader.

I hvilke objekter kan vi finne naftalen?

Vi finner naftalen oftest i møllkuler eller løse krystaller, brukt på tekstiler av ull eller skinn og pels til bekjempelse av møll og andre skadedyr. Lukta er sterk og karakteristisk. Ull kan ha fått rødbrun misfarging og metaller kan korrodere som følge av forurensende stoffer som forekommer sammen med naftalen.

Type objektEksempel m kommentar
MøllkulerNaftalen er hovedingrediens
Tekstiler og klærHustekstiler og klær er ofte behandlet med møllkuler, spesielt tekstiler av ull
Skap, eskerKan ligge igjen etter at tekstiler er flyttet, kan være behandlet for andre typer enn tekstiler
LegemiddelKan være brukt i homeopati. Kan forekomme i salver mot lus og skabb og hudplager
Farger, fargingFor produksjon av fargestoffet naftylamin og som virkestoff ved tekstiltrykk og farging
Tekniske samlingerKan finnes i f eks motorer
ToalettilbehørLuktstoff og desinfeksjonsmiddel

Hvordan skal vi håndtere naftalen

Hvis du finner en pose møllkuler som ikke er benyttet, skal disse behandles som farlig avfall.

Hvis du finner esker med tekstiler hvor det er tydelig naftalen eller møllkulelukt, skal eskene tas med til et luftig sted, helst i et avtrekkskap, eller hvor det er andre avtrekkmuligheter. Ta på nitrilhansker og engangs arbeidstøy, lukta setter seg i hud og klær.

Man tar opp tekstilene og legger dem til lufting. Slikt arbeid kan man gjøre i den varme årstid hvor lufting er mulig. Evt. møllkuler fjernes og kastes som farlig avfall.  Eskene som tekstilene har vært i må også luftes. Alt silkepapir fjernes.

Tips:

  • God ventilasjon, avtrekkskap eller avtrekksbord med separat utlufting er bra.
  • Før f eks konservering må tekstilene luftes godt ut. Våte tekstiler kan komme til å lukte mer.
  • Før forskning og undersøkelse av tekstilene må de luftes godt, studeres i avtrekkskap.
  • Bruk alltid arbeidstøy, og gjerne arbeidssko ved arbeid i magasinene.
  • Bruk kjemikalieresistente hansker, nitrilhansker er bra.
  • Vær nøye med hygiene, vask hender ofte.
  • Mat eller drikke skal aldri inntas på arbeidsbenker der møllkuler og naftalenbehandlede objekter håndteres.

MuseumPests 2014: Integrated Pest Management for Museums, Libraries, Archives and Historic Sites. http://museumpests.net/wp-content/uploads/2014/05/4-1-Hawks-and-Makos-paper-formatted.pdf
Naftalen i samlingar. Vårda Väl, april 2016. Riksantikvarieämbetet, www.raa.se.