Hjem > 22) Helse, miljø og sikkerhet > Gode råd om hansker for ulike kjemikalier
Skjema

Hansker og kjemikalier

I Norge skal alle vernehansker  være CE-merket. I tillegg skal vernehansker mot kjemikalier være merket med et eget symbol og klasseinndeling. Det skal stå et tall fra 1 – 6 som angir hvilken klasse hansken tilhører. Jo høyere klassen er, jo lengre tid tar det for kjemikaliet som hansken er testet på, å trenge igjennom hanskematerialet . Merkingen skal stå på selve hansken og/eller på emballasjen. Hansker som ikke er merket på denne måten, skal ikke brukes i arbeid med kjemikalier.

Valg av riktig type hansker i forbindelse med arbeid med kjemikalier er viktig forhåndsregel for konservatorer og andre som arbeider med helsefarlige stoffer. Denne tabellen er utarbeidet av AIC, Health & Safety Commitee. Webinar 2016. Oversikten bygger på Forsberg, K. og Mansdorf, SZ 2007. Quick selection guide to Chemical Protective Clothing, 5th edition. New Jersey: Wiley 6 Sons Inc.
>8 t, MG = holder mer enn 8 timer, meget god
4-8 t, G   = holder 4-8 timer, god
1-4 t        = bruk med forsiktighet, holder kortere tid, kun for kjemikalier med mindre påvirkning på hud.
< 1 times motstand, anbefales ikke
Gummi= latex, naturgummi
PE = polyetylen
PVAL = polyvinylalkohol
PVC = polyvinylklorid
Silver Shield, laminat av polyamid/etylen, vinylacetat/polyetylen plastikk film (varemerke).

KjemikalieButylGummiNeopreneNitrilPEPVALPVCSilver Shield R
Aceton (propanon)>8 t, MG<1 t. ikke anb.<1 t. ikke anb.<1 t. ikke anb.<1 t. ikke anb.<1 t. ikke anb.<1 t. ikke anb.>8 t. MG
Ammoniumkarbonat- ikke testet>8 t, MG>8 t, MG>8 t, MG----
Ammoniumhydroksyd (30-70%)>8 t, MG<1 t. ikke anb.4-8 t, G4-8 t, G<1 t. ikke anb.<1 t. ikke anb.1-4 t, forsiktig-
Anilin>8 t, MG<1 t. ikke anb.<1 t. ikke anb.<1 t. ikke anb.<1 t. ikke anb.>8 t, MG<1 t. ikke anb.>8 t, MG
Bensen<1 t. ikke anb.<1 t. ikke anb.<1 t. ikke anb.<1 t. ikke anb.<1 t. ikke anb.>8 t, MG<1 t. ikke anb.>8 t, MG
Benzykalkohol>8 t, MG<1 t. ikke anb.1-4 t, forsiktig4-8 t, G-<1 t. ikke anb.<1 t. ikke anb.>8 t, MG
Eddiksyre, acetic acid, eng.>8 t, MG<1 t. ikke anb.1-4 t, forsiktig<1 t. ikke anb.<1 t. ikke anb.<1 t. ikke anb.<1 t. ikke anb.>8 t, MG
Etanol>8 t, MG<1 t. ikke anb.4-8 t, G1-4 t, forsiktig1-4 t, forsiktig<1 t. ikke anb.<1 t. ikke anb.>8 t, MG
Etylacetat1-4 t, forsiktig<1 t. ikke anb.<1 t. ikke anb.<1 t. ikke anb.<1 t. ikke anb.4-8 t, G<1 t. ikke anb.>8 t, MG
Etylenglucol>8 t, MG>8 t, MG>8 t, MG>8 t, MG>8 t, MG1-4 t, forsiktig>8 t, MG>8 t, MG
Fenol (>70 %)
karbolsyre
>8 t, MG<1 t. ikke anb.1-4 t, forsiktig<1 t. ikke anb.<1 t. ikke anb.1-4 t, forsiktig<1 t. ikke anb.4-8 t, G
Fosforsyre (<70%)>8 t, MG>8 t, MG>8 t, MG>8 t, MG>8 t, MG<1 t. ikke anb.>8 t, MG>8 t, MG
Glyserin/glyserol>8 t, MG>8 t, MG>8 t, MG>8 t, MG-->8 t, MG>8 t, MG
Fluorsyre, (30-70%), hydrofluoric acid, eng. >8 t, MG1-4 t, forsiktig>8 t, MG<1 t. ikke anb.1-4 t, forsiktig<1 t. ikke anb.1-4 t, forsiktig4-8 t, G
Hydrogenperoxid>8 t, MG>8 t, MG>8 t, MG>8 t, MG>8 t, MG<1 t. ikke anb.4-8 t, G4-8 t, G
Isooctane<1 t. ikke anb.<1 t. ikke anb.1-4 t, forsiktig>8 t, MG-4-8 t, G<1 t. ikke anb.-
Isopropanol>8 t, MG<1 t. ikke anb.>8 t, MG>8 t, MG<1 t. ikke anb.<1 t. ikke anb.<1 t. ikke anb.1-4 t, forsiktig
Jernklorid-->8 t, MG>8 t, MG-<1 t. ikke anb.4-8 t, G-
Jod, fast form>8 t, MG->8 t, MG>8 t, MG4-8 t, G---
Kaliumhydroksid, kaustisk pottaske>8 t, MG>8 t, MG>8 t, MG>8 t, MG-<1 t. ikke anb.>8 t, MG4-8 t, G
Kalsiumhydroksyd, pottasiumhydroxide, eng.-->8 t, MG>8 t, MG>8 t, MG---
Maursyre (>70 %)
formic acid. eng.
>8 t, MG<1 t. ikke anb.>8 t, MG1-4 t, forsiktig<1 t. ikke anb.<1 t. ikke anb.4-8 t, G1-4 t, forsiktig
Metanol>8 t, MG<1 t. ikke anb.1-4 t, forsiktig<1 t. ikke anb.<1 t. ikke anb.<1 t. ikke anb.<1 t. ikke anb.1-4 t, forsiktig
Metylglucol (Metylcellusolve)>8 t, MG<1 t. ikke anb.<1 t. ikke anb.<1 t. ikke anb.-<1 t. ikke anb.<1 t. ikke anb.4-8 t, G
Metylenklorid<1 t. ikke anb.<1 t. ikke anb.<1 t. ikke anb.<1 t. ikke anb.<1 t. ikke anb.>8 t, MG<1 t. ikke anb.4-8 t, G
Metyletylketon4-8 t, G<1 t. ikke anb.<1 t. ikke anb.<1 t. ikke anb.<1 t. ikke anb.<1 t. ikke anb.<1 t. ikke anb.>8 t, MG
Metylmetakrylat1-4 t, forsiktig<1 t. ikke anb.<1 t. ikke anb.<1 t. ikke anb.<1 t. ikke anb.>8 t, MG<1 t. ikke anb.>8 t, MG
Naftalen (i møllkuler)<1 t. ikke anb.<1 t. ikke anb.<1 t. ikke anb.<1 t. ikke anb.--<1 t. ikke anb.-
Mineralsk terpentin,
white spirit, 15-20 % aromat
<1 t. ikke anb.<1 t. ikke anb.1-4 t, forsiktig>8 t, MG<1 t. ikke anb.4-8 t, G1-4 t, forsiktig>8 t, MG
Mineralsk terpentin under 30 % aromat ( petroleum, bensin<1 t. ikke anb.<1 t. ikke anb.<1 t. ikke anb.4-8 t, G-4-8 t, G<1 t. ikke anb.-
Natriumhydroksid (natronlut) kaustisk soda---->8 t, MG---
Natriumtiosulfat, fiksersalt, antiklor>8 t, MG>8 t, MG>8 t, MG>8 t, MG-->8 t, MG-
Oksalsyre <30%>8 t, MG>8 t, MG>8 t, MG>8 t, MG-4-8 t, G>8 t, MG>8 t, MG
Petroleumseter< 1% aromat<1 t. ikke anb.<1 t. ikke anb.<1 t. ikke anb.>8 t, MG<1 t. ikke anb.-<1 t. ikke anb.>8 t, MG
Propanol
>8 t, MG<1 t. ikke anb.4-8 t, G4-8 t, G-<1 t. ikke anb.1-4 t, forsiktig4-8 t, G
Salpetersyre (30-70 %) nitric acid, eng. >8 t, MG<1 t. ikke anb.>8 t, MG<1 t. ikke anb.4-8 t, G<1 t. ikke anb.1-4 t, forsiktig4-8 t, G
Saltsyre (< 30 %), Hydrocloric acid>8 t, MG>8 t, MG>8 t, MG>8 t, MG1-4 t, forsiktig<1 t. ikke anb.4-8 t, G4-8 t, G
Sitronsyre, (30-70%) citric acid eng.
>8 t, MG>8 t, MG>8 t, MG>8 t, MG>8 t, MG<1 t. ikke anb.>8 t, MG-
Svovelsyre (30-70), sulfuric acid, eng.>8 t, MG>8 t, MG>8 t, MG1-4 t, forsiktig>8 t, MG<1 t. ikke anb.>8 t, MG>8 t, MG
Terpentin, vegetabilsk<1 t. ikke anb.<1 t. ikke anb.<1 t. ikke anb.1-4 t, forsiktig-4-8 t, G<1 t. ikke anb.>8 t, MG
Tetrahydrofuran<1 t. ikke anb.<1 t. ikke anb.<1 t. ikke anb.<1 t. ikke anb.<1 t. ikke anb.1-4 t, forsiktig<1 t. ikke anb.>8 t, MG
Toluen<1 t. ikke anb.<1 t. ikke anb.<1 t. ikke anb.<1 t. ikke anb.<1 t. ikke anb.>8 t, MG<1 t. ikke anb.>8 t, MG
o-Toluidin, brukt til farging?>8 t, MG-1-4 t, forsiktig-<1 t. ikke anb.-<1 t. ikke anb.>8 t, MG
Trietanolamin, TEA
fotografisk prosess
>8 t, MG1-4 t, forsiktig4-8 t, G1-4 t, forsiktig--1-4 t, forsiktig 4-8 t, G
Trikloretylen, TRI<1 t. ikke anb.<1 t. ikke anb.<1 t. ikke anb.<1 t. ikke anb.<1 t. ikke anb.>8 t, MG<1 t. ikke anb.>8 t, MG
White sprit, mineralsk terpentin, Stoddards solvent (aromatinnh. 20-30 %)<1 t. ikke anb.<1 t. ikke anb.1-4 t, forsiktig>8 t, MG-4-8 t, G<1 t. ikke anb.-
Xylen<1 t. ikke anb.<1 t. ikke anb.<1 t. ikke anb.<1 t. ikke anb.<1 t. ikke anb.>8 t, MG<1 t. ikke anb>8 t, MG

 

Skriv ut dette skjemaet Print