Nasjonale og internasjonale veiledere for samlingsvurdering

Samlingsvurdering

Samlingene i norske museer er varierte og mangfoldige. Mange museer har utfordringer med å få oversikt over samlingene og skaffe til veie gode oppbevaringsforhold. Samlingsvurdering er et verktøy for å få oversikt og lage prioriteringer samt gode strategier for samlingsforvaltningen.

Nasjonale og internasjonale veiledere for samlingsvurdering

Norsk kulturråd – «Vurdering av samlinger»

The University College London Collections Review Toolkit

En veileder for:

  • vurdering av kulturhistorisk verdi
  • vurdering av bruk og bevaring samlinger

 

Significance 2.0: a guide to assessing the significance of collections.

En australsk standard for vurdering av kulturhistorisk verdi til enkeltobjekter og samlinger.

 

Heritage Moving Image Collection Assessment Toolkit

En veileder for samlingsvurdering av filmsamlinger.

 

Why do we have it? A Significance Process and Template created by CYMAL

En veileder for samlingsvurdering.

 

Den nederlandske metoden Assessing Museum Collections – Collection valuation in six steps (2014).