Rutine

Takkebrev

Eksempel på takkebrev

Når museet har mottatt objekter som aksesjonskomiteen har vedtatt skal innlemmes i samlingen, skal det sendes takkebrev så raskt som mulig. Den ansvarlige for å sende brevet utpekes av aksesjonskomiteen. Kopi følger saken i museets arkiv.

 

Museets logo og adresse

 

Navn på giver:………………………………………………

Adresse :………………………………………………………

 

Sted og dato:…………………………………………………

 

Overskrift, objekter som ble gitt, f.eks.:    

Fotoapparater etter ………………………………………………………………….

 

På vegne av ………. museum, avdeling ………… vil vi få takke for diverse fotoutstyr (apparater) etter ……………….., der i blant et stort trekassekamera.

Vi har tidligere fått store deler av glassplatesamlingen, gitt fra din far  i 1980/82.

Utstyret etter ……………………….. er et viktig supplement som kan brukes til videre undersøkelser, forskning og kunnskapsproduksjon. Foto og fotohistorie er en viktig del av vårt museums portefølje.

Glassplatesamlingen etter amatørfotograf ……………………, består av motiv fra Oslo, Ringsaker, Nord Gudbrandsdalen, Søndre Gudbrandsdalen samt Europareiser, landskap, industri, reiseskildringer, familie og folkeliv, fra perioden 1880-1915. Hoveddatering består i perioden 1890-1910. Samlingen omfatter 316 glassplater 13 cm x 18 cm, som er registrert, digitalisert og publisert på Digitalt Museum: ………………………………………………………………………………..

Fotoapparatene blir rengjort ved museets bevaringstjeneste, fotografert, registrert og gjort tilgjengelig på Digitalt Museum. De er en fin tilvekst til vår samling av lokalt brukt fotoutstyr.

Tusen takk for gaven!

Med vennlig hilsen

……………………………………………………….

Leder for………………………………………….

Museum………………………………………….