Hjem > 2) Ervervelse og aksesjon > Depositumavtale

Depositumavtale

Deponent:
Adresse:
Mottaker:
Adresse:

Organisasjonene som nevnt over har i dag inngått avtale om deponering av:

Samling
Delsamling
Enkeltobjekt(er)
Tittel:
Objektnummer:
Objektbeskrivelse:
Langtidsdeponeringen trer i kraft (dato og årstall) og varer i xx år fra den dato deponeringsavtalen underskrives. Avtalen kan videre inneholde prosedyrer ved skader eller tap, videreutlån, fotografering og publisering etc.
__________________, ____ / ____ - ________
For museet
For deponent