Policy

Samlingsvurderingspolicy

Museet bør ha en policy som beskriver hvorfor og hvordan en utfører en samlingsvurdering. Policyen kan være en del av en overordnet samlingsutviklingspolitikk som har en integrert tilnærming til innsamling og avhending, særlig hvis målet er å få bedre forståelse av styrkene og svakhetene i samlingen.

Museets samlingsvurderingspolicy bør gi svar på følgende spørsmål:

 • Hvorfor utfører museet samlingsvurderinger?
 • Hvilke juridiske og etiske hensyn tar museet i vurderingsarbeidet (f.eks. ICOMs etiske museumsregler)?
 • Hvilke deler av samlingen prioriteres for gjennomgang?
 • Hvem er autorisert til å utføre samlingsvurderinger?
 • Har museet alle ressurser som nødvendig, eller må museet (også) engasjere ekstern ekspertise?
 • Er det muligheter for museet å invitere andre museer inn eller å delta i regionale eller fagspesifikke vurderinger?
 • Hvordan vil resultatene av samlingsvurderingen bli rapportert og vurdert?
 • Skal resultatene av samlingsvurderingen publiseres og eventuelt hvordan? 
 • Hva skal resultatene brukes til?
  • Tiltaksplan
   • Justering av samlingsplan
   • Justering av avhendingsplan