Europeiske standarder for bevaring av kulturminner CEN/TC 346

CEN er en sammenslutning av en rekke nasjonale europeiske standardiseringsorganisasjoner som i Norge er representert ved Norsk Standard (NS). Arbeidet med utviklingen av standarder innen bevaring av kulturminner (et godt begrep for standarder som passer for museer, ville være bevaring av kulturarven), er plassert i den tekniske komité: Conservation of Cultural Property (TC 346). TC 346 er inndelt i en rekke arbeidsgrupper (WG) som blir ledet av eksperter fra ulike land. De land som deltar i CEN-standardiseringsarbeidet har nasjonale speilkomiteer. I Norge styrer Riksantikvaren dette arbeidet pr 2018.

 

EmneNS/EN standardTittel: Bevaring av kulturminner-
Termer og definisjoner15898Sentrale, generelle termer og definisjoner
Måling og spesifikasjoner av fukt, temperatur, vannopptak, permeabilitet og farger15757Krav til temperatur og relativ luftfuktighet for å begrense klimarelatert mekanisk skade på organiske, hygroskopiske materialer
15758Prosedyrer og instrumenter for temperaturmålinger i luft og på overflater av gjenstander
15801Prøvingsmetoder - Bestemmelse av kapillær vannabsorpsjon
15802Prøvingsmetoder - Bestemmelse av statisk kontaktvinkel
15803Prøvingsmetoder - Bestemmelse av vanndamppermeabilitet (δp)
15886Prøvingsmetoder - Måling av farge på overflater
16242Prosedyrer og instrumenter for måling av fuktighet i luften og fuktighetsutveksling mellom luft og kulturminner
16302Prøvingsmetoder - Måling av vannabsorpsjon under lavt trykk
16322Prøvingsmetoder - Bestemmelse av tørkeegenskaper
16682Målemetode for fukt- eller vanninnhold i materialer i stedfaste kulturminner
Pakking og transport15946Prinsipper for pakking for transport
16648Transportmetoder
Utstillingsmontre
15999-1Retningslinjer for utforming av montere brukt til utstilling og bevaring av objekter - Del 1: Generelle krav
Prøvetaking16085Metode for prøvetaking av materialer i kulturminner - Generelle regler
Tilstandsvurdering16095Tilstandsrapport til løse kulturminner
16096Tilstandsanalyse av fredete og verneverdige bygninger
Magasiner- styring av bevaringsforhold16141Veiledning i styring av miljøbetingelser - Åpne lagringsfasiliteter: definisjoner og egenskaper til samlingssentre for bevaring og drift av kulturminner
(dansk oversettelse: Veiledning for styring av miljømessige forhold- Åpne magasiner: Definisjoner og karakteristika for konserveringssentre for bevaring av kulturarven)
BelysningEN 16163

Conservation of Cultural Heritage. Guidelines and procedures for choosing appropriate lighting for indoor exhibitions
Konservering- naturstein og mørtler16455Ekstraksjon og bestemmelse av løselige salter i naturstein og beslektede materialer brukt i kulturminner
16515Retningslinjer for å karakterisere naturstein brukt i kulturminner
16572Bevaring av kulturminner - Ordliste over tekniske termer som omhandler mørtel til murverk, fuger og puss brukt i kulturminner
16581Overflatebeskyttelse av porøse uorganiske materialer - Laboratorieprøvingsmetoder for vurdering av egenskapene til vannavstøtningsprodukter
16782Rengjøring av porøse uorganiske materialer - Laserrengjøringsteknikker for kulturminner
Til godkjenning pr 14.10 2018prEN 17187 (WI=00346025)
Conservation of cultural heritage - Characterization of mortars used in cultural heritage
Skadedyr-IPM16790Integrert skadedyrkontroll (IPM) for beskyttelse av kulturminner
Konservering - ledelse og beslutningsstøtte16853Konserverings-prosess - Beslutningstaking, planlegging og gjennomføring
Konservering av vannmettet tre16873Veiledning for forvaltning av vannmettet tre i områder på land av arkeologisk betydning
Bygninger- nybygg og eksisterende bygninger16883Veiledning for forbedring av historiske bygningers energi-ytelse
16893Bevaring av kulturminner - Spesifikasjoner for lokalisering, konstruksjon og modifikasjon av bygninger eller lokaler for lagring av eller til bruk for kulturminnesamlinger.
(Den danske oversettelse: Nye lokasjoner og bygninger med henblikk på magasinering og bruk av samlinger )
Bygninger og oppvarming av kirkebygninger15759-1Inneklima- Del 1:
Bevaring av kulturminne - Inneklima - Del 1: Veiledning for oppvarming av kirker, kapeller og andre sakrale bygninger