Hjem > 2) Ervervelse og aksesjon > Aksesjonskomiteens beslutningsgrunnlag

Aksesjonskomiteens beslutningsgrunnlag

Eier/forvalter
Adresse
Mobilnr
Email
Henteadresse
Kunstner/produsent
Fødselsdato
Fødeland
Etableringsdato produsent
Produksjonssted
Proveniens/aktsomhetsregel
Type objekt
Hva ble objektet brukt til?
Opplysninger om andre personer med tilknytning til objektet. f. eks tidligere eier eller bruker
Tittel
Datering
Teknikk
Materiale
Mål
Vekt
Tilstand vurdert av
Tilstandsvurdering
Monteringsanvisning
Spesielle krav til visning
Spesielle krav til publisering: (f.eks copyright)
Spesielle krav til flytting/magasinering:
Pris
Andre verk/objekter i samlingen
Kontaktperson/giver
*skjemaet er en bearbeidet utgave av et skjema utarbeidet av Ann-Kristin Bjørnvold for Nasjonalmuseet for kunst, design og arkitektur