Klimasoner i magasiner

Når et museum eller flere museer går sammen om å bygge nytt magasinbygg, står man overfor en krevende oppgave. Bortsett fra valg av byggemetode, må følgende spørsmål arbeides med:

  • Hvor store arealer kreves i uren sone til lager og mottak?
    Objektmottak under tak, plass til lastebil ?
  • Hva slags metoder for skadedyrbekjempelse skal velges og hvor stor plass krever det?
  • Hvor mange funksjoner og hvor stor plass skal man ha i ren sone til lager, registreringsrom, fotoatelier, pakking, konservering etc.

Hvordan inndeler man magasinet i klimasoner og hvilke objekter kan eller bør magasineres sammen?

Inndelingen i denne tabellen, er publisert i en bok som heter Tidens tand som ble utgitt i 1999 av det svenske Riksantikvarieämbetet.

 Materiale- og samlingskategorierTemperatur
min. maks.
Luftfuktighet
min. maks.
Norm RFLuftfilterKravLys, maks.
Allmenne magasiner,
også tekstilmagasiner malerimagasiner etc.
Møbler, papir, tekstil, glass, keramikk, lær, ben/horn, kunst på lerret, kunst på papir, våpen etc.5°C 18°C40%-60%50%Minst EU 7
evt. gassfilter
Langsom variasjon i løpet av året Mørkt, 150 lux v. arbeid, evt. sonelys på reoler
"Lavoppvarmet" magasinVogner, jordbruksredskap, biler, sleder, båter, maskin-elementer, bygnings-stein, teglstein, etc.0°C40%-60%50%Nett for skadedyr, luftig plasseringBygning med god isolasjonsevne, avfukter, støvfrittMørkt (ikke vinduer), lys v. arbeid og studier
Stabilt magasinNedbrutt organisk materiale; musikkinstrumenter, pergament, polykrom middelalderskulptur, ekstra klimafølsomme malerier, finerte møbler m.m. 5°C 18°C45%-55%50%Minst EU 7, evt. gassfilterMeget stabil RF i løpet av året, befukter og avfukter, støvfritt, akklimatiseringMørkt, 150 lux v. håndtering
Kjølemagasin 1Pels (50%-55% RF)
fjær, plastobjekter, elektronikk, fotomateriell, lydbånd etc.
5°C 10°C 30%-40%35%Minst EU 7
evt. gassfilter
Avfukter, klimasluse, eget skap/utsug for nitratfilm, støvfrittMørkt, 150 lux v. håndtering
Kjølemagasin 2Fargenegativer, fargekopier, diapositiver (dias, lysbilder)0 °C 4°C30%-40%35%Minst EU 7
evt. gassfilter
Avfukter, klimasluse, støvfrittMørkt, 150 lux v. håndtering
Tørt magasinArkeologiske metaller, nyere tids metallobjekter, mynt13 °C 18°C10%-20%18%Minst EU 7
helst gassfilter
Avfukter, støvfritt Ikke følsomt for lys