Rutine

Anskaffelse av utstillingsmontre fra eksternt firma

Montre fra profesjonelle firma, forløp

Når man ønsker å bruke en profesjonell leverandør av monterløsninger kan følgende forløp tenkes:

 • Idé
  Det kan være en fordel å involvere firmaer allerede på idé-stadiet om det er større prosjekter.
 • Budsjett
  Allerede i idé-fasen kan firmaet beregne realistiske forhåndsbudsjetter, som kan anvendes som grunnlag for søknader.
 • Design
  Arkitekt eller museets utstillingsansvarlige utarbeider designopplegg.
  Krav til klima og materialebruk presenteres fra museets side.
  Det er en god idé å ta med firmaet i designfasen, så konstruktive og tekniske forhold kan innarbeides tidlig.
  Det kan lønne seg å velge et firma som opererer med fast pris, og tenke kvalitet.
  Når hovedlinjene i designet og kravspesifikasjonene er fastlagt, bes leverandøren om bindende pristilbud. 
 • Når det totale budsjettet overstiger kr 100.000,- må museet innhente pristilbud fra 3 leverandører. Overstiger budsjettet kr 1.500.000,- må anbudskonkurransen legges ut på Doffin.
 • Produksjon
  I samarbeid med prosjektleder utarbeider firmaet tidsplan, for å gjennomføre produksjon og sikre leveranser til tiden.
 • Montasje
  Man kan velge et firma som også oppstiller montre, monterer teknisk utstyr, grafikk og annet utstyr med evt. samarbeidspartnere.
 • Avlevering
  Ved avleveringen gås prosjektet gjennom og godkjennes av de involverte parter.
  Eventuelle mangler eller ønsker om endringer registreres, og det lages plan for tilpasning av de siste detaljene.

Typer montre

Firmaene kan ofte tilby ulike monterløsninger fra små pultmontre, glassmontre til vegg, utstillingsmontre, utstillingsskap, store sikkerhetsvitriner med belysning og klimakontroll/-styring, til større prosjektløsninger.

Glassmontre med sikkerhetsglass og innbruddsikre montre: i enkelte land har forsikringsselskapene kategorier for sikkerhet, også for montre.

Montrene kan være fremstilt på en slik måte, at de kan monteres/demonteres på plass. Og da er det mulig å få dem inn i lokaler, der adkomstforholdene tilsier at en montert monter ikke kan komme inn.

Firmaer skal kunne tilby montre som lever opp til museets krav når det gjelder tetthet, klimaløsninger og inerte (ikkeskadelige) materialer. De bør kunne levere løsninger for å  bygge inn skuffer for silicagel i montrene, eller muligheter for annen klimastyring.

Noen firmaer tilbyr modulmontre som kan brukes til skiftende utstillinger, til utstilling av lånte gjenstander med spesielle sikringskrav, og som kan brukes i ulike lokaler. Modulmontre gir fleksible muligheter, da man kan sammenbygge montermodulene til ulike størrelser og fasonger etter behov.