Valg av produkter og testing av materialer for utstilling og bevaring

Produkter til forebyggende konservering

I forbindelse med utstillinger og magasinering må det tas mange valg når det gjelder produkter til montre, for montering, pakking osv. Produkter som er laget av materialer som igjen påvirker objektene, avhengig av omgivende klima og tid.

En god oversikt over vanlige typer materialer til utstilling, oppbevaring og pakking er beskrevet i et av den svenske Riksantikvarens Vårda väl blad.

Det Svenske Riksantikvarieämbetets Kulturarvslaboratorium opprettholder en nasjonal database med testede materialer. Databasen gir opplysninger om kvalitet på materialer etter en internasjonal standard med tre vurderingskategorier et materiale kan få, dvs. Pass (P), Temporary (T) och Fail (F).  Kulturarvslaboratoriet anser at materiale i kategorien Pass innebærer lav risiko for skadelige effekter på objekter. Materiale i kategorien Temporary innebærer en viss risiko og materiale i kategorien Fail innebærer høy risiko. Internasjonalt vurderes materiale i kategorien Temporary til bruk i midlertidige utstillinger.

American Institute for Conservation (AIC) har en internasjonal database med testet materiale.

Canadian Conservation Institute, CCI,  utgir mange publikasjoner med nyttig informasjon. En av dem er forfattet av Jean Tétreault:  Products Used in Preventive Conservation – Technical Bulletin 32. Dette er en meget innholdsrik publikasjon som er fin å kjenne til for konservatorer og andre som håndterer objekter i museer.

Produkter til utstillinger

Ved Norsk folkemuseum har man i lengre tid samlet opplysninger om produkter til utstillinger, her følger gode råd pr. 2017, sammenfattet av konservator NKF-N Lone Ørskov.

Modifisert tre

Bruker man denne type tre, anbefales det at treplatene er vannbestandige, d.v.s.:

 • At klebestoffet, som er tilsatt i produksjonen av platene, er basert på fenol formaldehyd. Disse platene er resistente overfor vann (dette løser problemet med at formaldehyd utløses ved vannbaserte produkter, eksempelvis fra den malingen man senere påfører). En annen løsning kan være å bruke en type hvor klebemidlet er basert på polyurean.

MDF plater (Medium Density Fibreboard)

 • Dette kan fås som plater med 100 % andel av fin bøkeflis, som kombineres med voks og lim, høyt trykk og høy temperatur. MDF plater har den ulempe at de er vanskelige å montere i. Det kreves forboring og treet splintrer lett opp, trengs skarpe bor.

Trefiberplater

 • Produksjonsmåten for denne type treplater, hvor man anvender treets egne naturlige bindemidler og ikke tilfører lim, gjør at dette produktet ikke avgir andre gasser enn det ubehandlet tre gjør, f.eks. Huntonitt.
 • Trefiberplater er enkle å montere i.

Sponplater

 • Bruk plater som er produsert til inventar- og møbelplater, evt med en laminering.

Laminering

 • Melaminbelegning
 • Folie, som kan anvendes som underlag for maling
 • Laminatbelegninger
 • Papir og herdet plast
 • Bruk plater som er produsert av nåletre (lyse plater).
 • Platene skal være merket med hva de inneholder av formaldehyd. Sponplater som fremstilles nå inneholder mindre end 8 mg formaldehyd pr. 100 g. tørr plate. I vanlig nåletre er det naturlige formaldehyd-innholdet på ca. 0,2 mg pr. 100 g tørt tre.
 • Kryssfiner: Bruk en type hvor der er anvendt en varmherdende fenollim. Dette limet spalter ikke av formaldehyd, når det er ferdig herdet.

Forsegling

 • En god løsning vil være å bruke plater, hvor der er påført en dampsperre for å hindre avgassing.
 • Dampsperren kan være laminert melamin eller fenol formaldehyd plate,
  eller aluminiumplate
  Marvelseal film (aluminium og nylon med polyetylen plast),
  Moistop  (laminert barrierefolie: polyester, aluminiumsfolie og polythen.)

  Det er viktig at alle kantene på platen forsegles.

Tre, dimensjoner

 • Overvei i hvilken sammenheng platene skal brukes og hvordan gjenstandene skal monteres på dem. Her spiller sikkerhet en rolle: Gjenstandene må monteres slik at selve monteringen ikke utgjør en risiko. Populære platetykkelser er ofte fra 6 til 12 mm. Hvis platen skal være frittstående, anvendes 20 mm plater.

Fugene

Til å tette fuger kan anbefales:

Silicon :

 • Silicon har den ulempen at det er lett å skjære opp (tyveri). Silicon kan avgasse, avhengig av sammensetning.

Det er to hovedtyper av silicon:

 • En type basert på syre, som avgir eddiksyredamp. Med denne type bør man vente en måned før man plasserer gjenstander i et lukket miljø/monter.
 • En type som er basert på en base. Denne typen avgir metanol og ammoniakk. Venteperioden kan være kortere for denne typen, fordi dampene når et mer akseptabelt nivå etter en til to uker.
 • Silicon hefter til mange forskjellige typer overflater med vekslende hell, og grunning kan noen ganger være nødvendig, for å sikre optimalt resultat.

Maling i montre

Totalt inerte (dvs. som ikke avgir stoffer som påvirker omgivelsene) malingstyper og fernisser er ytterst sjeldne. I alle tilfelle skal man unngå direkte kontakt mellom den behandlede flaten og objektene. En beskyttende barrière i polyesterfilm som f.eks Melinex eller MylarÒ, kan brukes til å separere flatene.

 • Det kan anbefales å male plater på et tidlig tidspunkt, og foreta evt. retusjering etter fremstilling.
  En avdunstingsperiode på 6 uker er påkrevet.
 • Malingen skal avdunste til rommet, dvs. med montren åpen.
 • Etter avdunstningsperioden er retusjering kun tillatt i mindre omfang.
 • Ideelt vil det være å male flatene som vender ut mot lokalet, slik at de dampene som treet avgasser, får den enkleste og for objektene, beste vei ut. Men dette krever designmessige løsninger som gjør at de umalte flatene ikke synes.
 • En industrilakkering, pulverlakkering, kan anbefales. Når den først er herdet, avgir den ikke gasser.

Anbefalte malingstyper

Matt eller halvblank høykvalitets akryl maling

Produkt: eks.: Jotaproff Akryl 07

Produkt eks.: Dacrylate

Limfarge kan forsøkes

Anbefales ikke

Oljebasert maling

Prosedyre for påføring av malingslag:

Hvis man følger prosedyren for påføring av malingslag, kan man redusere gasser fra treunderlaget fra 70- til 95%.

 1. Det kvistlakkeres hvis det er tale om tremateriale med kvist
 2. Det påføres en grunning
 3. Det påføres etterfølgende to lag maling

Anbefalte klare lakker

Akryl ferniss eller akryl urethane. Lakk produsert av polyurethan har vist sig at være den mest effektive barrière imot formaldehyd. (FIRA Rapport 1985)

Shellakk er relativt inert (avgir ikke stoffer som påvirker objektene) så snart oppløsningsmidlet er fordampet. Kan anvendes f.eks. til kvistlakkering.

Kan også i et visst omfang isolere mot avgassing fra treet. Men er ikke effektiv alene.

For store flater er en to-komponent urethane (harpiks og katalysator) ferniss akseptabel i det indikerte forhold.

Tekstiler

 • Stoffer eller tekstiler til å kle plater med skal være i bomull, akryl, polyester, eller polypropylen. Stoffet må vaskes grundig for å fjerne eventuelle impregneringer.
 • Vær også oppmerksom på at stoffet ikke smuldrer langs sømmene, noe som fører til støv.
 • Brukes det fargede stoffer, skal stoffets colorindex presenteres til godkjennelse på konserveringsseksjonen (praksis på Norsk folkemuseum).
 • Hvis man ønsker å bruke et stoff, hvor forhandleren ikke kan gi opplysning om fibrer og farger, eller det er et stoff som ikke kan vaskes, bør materialet testes. Dette tar 6 uker i klimakammer. (Referense Bevaringsafdelingen, Nat. Mus. Danmark)
 • Activated Carbon Cloth, absorberer ulike gasser og noen uorganiske molekyler fra luften. Anbefales spesielt som underlag for metaller; men kan også anbefales i mange andre sammenhenger. For sølvobjekter er dette nødvendig.

Glass

Hvis glass brukes, så bruk sikkerhetsglass både av hensyn til objektene og til publikum.

 • Anbefales: Laminert glass (BS 5544). Monteres med diskrete metall-kanter, da glasstypen har sårbare kanter.

Til ekstremt høy sikkerhet kan man bruke:

 • En meget sterk type UV laminert glass med et flere lags laminat, hvor det er et innerste lag av polykarbonat.

Luftskifte

 • Montre skal ha et luftskifte på under 2 volum pr. døgn. Hvis det er tale om standardmontre i et stort antall, skal luftskiftet måles i en prøvemonter før designet av montren blir endelig godkjent.

Spesielle forhold:

 • Organiske og uorganiske materialer.

Luftrensning

Materialer som krever meget ren luft:

 • Objekter som inneholder bly, sølv eller karbonater, skjell, marmor etc.
 • Til luftrensing anvender man aktivt kull, Purafil®
  Montren forsynes med skjult kammer under bunnplaten eller på bakplaten. Volum til rådighet for luftrenser skal være 1/100 del av montrens volum.
 • Et høyt overflateareal er viktig for luftrensing. Kammeret må være lavt og bredt
 • Montrene bør avslutningsvis kontrolleres for luft-tetthet og avdunsting fra materialer
  (Evt. anslått tid jf målemetode for mengden av gasser som avdunster, eller normert tid for når de forskjellige materialer er avdunstet).

Monter som er bufret 

 • For visse materialer kan det være nødvendig å forebygge endringer i RF på grunn av temperaturendringer i utstillingsmontrene. RF må holdes på et sikkert niveau for eks. et helt år.
 • Fuktbufring kreves for organiske materialer i lokaler uten vinterbefukting, hvis lokalet er oppvarmet.
 • Klimabufring:
  En buffer er i denne forbindelse et stoff som absorberer fukt når RF økes, og avgir fukt når RF faller. Det hjelper kun til å stabilisere luften; men over en lengre periode vil det falle sammen med klimaet omkring bufferen.

Passiv klimakontroll

 • Den beste buffer er Prosorb, ikke i sin tørre form, men kalibrert med luft til den anbefalte RF i et klimakammer.
 • En buffer kan aldri gi en konstant RF, hvis luften i det omgivende rom i gjennomsnitt har annerledes RF. Men hvis bufferen er tilstede i en passende kvantitet i en veltillaget, helt tett monter, kan dette redusere RFs endringer over et år til et minimum.
 • Ut fra teori og praksis kan det foreslås en buffermengde på 20 kg silica gel per kubikkmeter av montrens volum. Dette kan være tilstrekkelig til å bevare gjenstandene sikkert gjennom en vinteroppvarmingperiode og perioder med fuktig vær.
 • Eksempel: for metall og glass i montrer hvor det er sprekker/revner som ikke er større enn 1/2 mm bredde, er den dobbelte mengde ikke engang tilstrekkelig. En midlertidig utstilling krever nok ikke 20 kg.
 • Montren skal være konstruert slik at det kan foregå luftsirkulasjon mellom silicagel og utstillings-feltet, og det installeres et termohygrometer, som måler korrekt. Termohygrometeret skal kunne avleses fra yttersiden. Tinytag, f.eks.
 • Hvis det årlige gjennomsnitt er mye annerledes enn det som er krevet i montren, skal silica gelen årlig utskiftes med frisk kalibrert silica gel. En bufferblokk av porøs plastikk som inneholder silica gel finnes, Prosorb eller Pelsorb.
 • Utskiftning av buffer ved hjelp av en slik blokk, vil være lettvint og raskt å utføre.

Aktiv klimakontroll

 • Dette krever et klimaanlegg. Størrelsen på et slikt anlegg avhenger av arealet til montren.

Lys

Lyskilder skal monteres slik at de ikke kan forvolde skader på gjenstandene, f.eks. ved oppvarming, og samtidig skal man på en enkel måte ha tilgang til lyskilden, hvis en justering blir påkrevet.

Anbefalte lyskilder

Inne i monter:

 • Fiberoptikk inne i monter evt. kombinert med utvendige spots.
 • LED lys: Er en type lys som ikke avgir varme eller UV. Er kostbar i anskaffelse; men er enerigiriktig, krever lite energi og medfører rimeligere kostnader i drift. Kan fås i lysgivere til fiberoptisk lys.

Utenfor monter:

 • LED lys
 • Lysstoffrør med lys av typen «soft white»
 • Lysnivåer bør relateres til de ulike materialgrupper

Liste over anbefalte polymerer

Anbefalte polymerer

 • Acrylonitril butadiene styren (ABS)
 • Polyamid (Nylon® )
 • Polykarbonat
 • Polyetylen
 • Polyetylen terephthalat
 • Methyl polythacrylat (akryl)
 • Polypropylen
 • Polystyren
 • Polytetrafluoretylen (Teflon® )

Polymerer som kan anvendes med forsiktighet

 • Cellulose acetat
 • Polyvinyliden chlorid (PVDC)
 • Ester-type polyuretan
 • Silicon

Polymerer som man skal unngå

 • Vulkanisert gummi
 • Cellulose nitrat
 • Polyvinyl acetat (PVAc)
 • Polychloropren (Neopren)
 • Polyvinyl chlorid (PVC)
 • Ether- type polyuretan
 • Urea formaldehyd