Kartotek over pesticider

Her er forslag til et skjema for å notere hvilke pesticider som har vært brukt på objekter, inkludert bygninger. Denne kartleggingen er første trinn i en handlingsplan for å gjøre tiltak.

Disse opplysningene er viktige å gjøre kjent for personale som skal konservere, håndtere eller flytte objektene. Og det er viktig at håndverkere som restaurerer bygningene kjenner til dem.

Benevnelse, handelsnavn mm.Bruksområde, f.eks. objekttype, bygningsdel (vindusramme, tømmer etc.)Påføringsmetode: (sprøytet på, dyppet, gasset)Brukt når:
Opplyst av hvem:
Dato:
Tiltak:
Dato for tiltak:
Navn:
MøllkulerTekstiler i tekstilmagasinetLagt i poser i tekstilesker1970-2010. Fjernet 12. februar 2017
Kari Normann
GORI, soppmiddelMøbler, stoler og skap i møbelmagasin xstolene ble dyppet, sprøytet inn i insekthull i skap1950-1990
Opplyst av håndverker Per
12.5. 2009
Kan ikke fjernes. ta forhåndsregler ved håndtering
DDT-pulverArkeologiske tekstiler, magasin C og DDrysset på1950-1990
Opplyst av vaktmester
15.5 2010
Må sendes til analyse, håndteres, se regler for DDT