Bevaring av analoge og digitale informasjonsbærere

Optiske disker som CD-er, CD-ROM og DVD-er, magnetiske media som tape og CD-er

Moderne bærere av informasjon omfatter optiske disker (CD-er, CD-ROM og DVD-er) og magnetiske media som tape ( audio, video, computer) og CD-er.

Disse bærematerialene skiller seg fra tradisjonelle materialer ved at deres informasjon ikke kan sees direkte, det kan kun oppleves ved å avspilles på en maskin. Og for at dette skal kunne sees og/eller høres må bærematerialet være i god stand. https://no.wikipedia.org/wiki/Kategori:Lagringsmedier.

Museer og arkiver må ta bevaring av såkalt moderne medier på alvor. Man må oppbevare dette materialet i godt tilpasset klima for å unngå  de skader som kan forekomme på moderne informasjonsbærere, pga alder, dårlige oppbevaringsforhold eller dårlig praksis ved håndtering. Man må utdanne konservatorer til å konservere materialet og restaurere bærematerialet til en spillbar tilstand. Man må ha en policy for å digitalisere materialet slik at informasjonen kan komme forskere og almenheten til gode også i fremtiden.

Et nettsted som formidler grunnleggende kunnskap om materialer i produkter for eldre og nyere medier brukt til informasjon er https://psap.library.illinois.edu/collection-id-guidePreservation Self-Assessment Program (PSAP), University of Illinois, US. 

Canadian Conservation Institute, CCI, har utgitt en teknisk bulletin hvor vi har hentet det som står nedenfor om typer skader.

Joe Iraci. 2005. Technical Bulletin 27: Remedies for Deteriorated or Damaged Modern Information Carriers. ©Minister of Public Works and Government Services Canada, 2005. http://publications.gc.ca/collections/collection_2016/pch/CH57-3-1-27-2005-eng.pdf. Lest 2018. Opplysningene i denne publikasjonene er ikke oppdatert etter 2005.

Optiske disker

CD-er er laget av polykarbonatplast som er dekket med et tynnere lag aluminium. Den ene siden er som regel beskyttet av lakk.

De skader man kan se, er bl.a:

 1. brudd eller sprekker
 2. delaminering
 3. riper
 4. skitt
 5. krumning
 6. skade på de formstøpte groper i polykarbonatlaget
 7. bleking av fargestoff på lesbare CD, DVD
 8. skade på eller nedbryting av lakklaget
 9. fysisk skade eller oksydering av metall-laget
 10. produksjonsfeil
 11. skade på innholdsfortegnelse

Magnetbånd

Magnetbånd er et lagringsmedium for lyd, video og store mengder data. Det består av et magnetiserbart belegg på en tynn stripe av et plastmateriale.

De skader man kan se er bl.a.

 1. hydrolyse og eller Sticky-shed syndrome (nedbryting av det som binder jernoksydlaget til plasten som er bærematerialet)
 2.  nedbryting av celluloseacetatbasen
 3.  brudd
 4.  krøller og knekk, skade på enden av båndet og andre deformasjoner
 5.  sammenklistring  i en hel blokk
 6.  riper
 7.  nedbryting av de magnetiske partiklene
 8. informasjonen er slettet( avmagnetisering )
 9. noe er trykket gjennom båndet
 10.  skitt
 11.  mugg
 12.  pakningen er av dårlig kvalitet
 13. ødeleggelse eller tap av mykgjører
 14.  blanding av nedbrytende faktorer

Floppy discs, disketter

De skader man kan se er bl.a.

 1. skitt
 2. brudd
 3. krumning
 4. riper
 5. revner
 6. løsnet nav
 7. info slettet, (avmagnetisering)
 8. blanding av nedbrytende faktorer

Oppbevaring

Riktig klima er avgjørende for å bevare moderne medier. Det skal ha jevn RF på ca 40 %, ikke for tørt og ikke for fuktig. I tilfelle emballasjen i papp er utsatt for f.eks. skjeggkre, må andre metoder for bekjempelse enn frysing benyttes.

Lyd- og videomateriale som ikke bør fryses

 • Digitale media (kassetter, disketter, optisk slik som CD og DVD)
 • Magnetisk media (spolebånd, lydkasetter, videobånd)
 • Platespillere og sylinderspillere

Avmagnetisering er en reell fare: Magnetbånd skal ikke oppbevares på metallhyller av jern/stål. De skal holdes unna PC, kopimaskiner, telefoner og annet utstyr som produserer magnetiske felter i varierende grad. Dette kan måles med en magnetometer.
På følgende nettsted refereres det til en publikasjon av Robert Grotke, som har enkle forholdsregler for bevaring av magnetbånd og video-opptak:

http://stashc.com/the-publication/environment/storage-of-magnetic-tape-audio-and-video-recordings/

Robert Grotke. 1992. Storage of Magnetic Tape (Audio and Video) Recordings | Storage Techniques for Art Science & History Collections. Library of Natural Sounds. Cornell Lab. of Ornithology. 159 Sapsucker Woods Road. Ithaca, New York 14850 USA. Lest 2018.