Helsefarlige stoffer i museer

Hvor kan vi finne helsefarlige stoffer i museene ?

Alle museer bør undersøke sine samlinger og utstillinger med tanke på helsefare, se retningslinjer for arbeid i samlinger med farlige stoffer. Det som er beskrevet under er ment som eksempler. Hvis ufaglærte blir satt til å rydde i samlinger, skal de gjøres oppmerksom på at det kan finnes gjenstander som kan medføre helsefare. Bruk av arbeidstøy og hansker er viktig.

Se ellers kapittel 22 om Helse, miljø og sikkerhet.

Hvor kan man mistenke at det finnes helsefarlige stoffer?

1. På spesielle museer, i spesialsamlinger eller i utstilling

 • Industrimuseer, kjemikalier fra tidligere produksjon
 • Sprengstoff og ammunisjon, funn i terrenget eller fra «krigen», lagt på magasin
 • Utstoppede dyr
 • Utstillinger med utstyr som ikke er rengjort, f.eks. fra laboratorier
 • Flasker og utstyr fra gamle apoteker
 • Undervisningsmateriell fra skoler

2. Gjenstanden i seg selv eller deres nedbrytningsprodukter

 • Bak på korroderte amalgamspeil, kvikksølv
 • Knuste termometre, kvikksølv
 • Svovelstikker, påvirker også nærliggende metallobjekter
 • Gjenstander laget av bly
 • Ulike pigmenter, maling

3. Påført gjenstander som konservering

 • Arsenikk på utstoppede preparater

4. Insektmidler brukt for å forebygge insektskader på tekstiler

 • F.eks. Naftalen (møllkuler) og diklorvos  (Vapona strips)

5. Soppmidler forebyggene eller som behandling av tregjenstander

 • F.eks. Pentaklorfenol, GORI m. lindan

6. Infiserte objekter, klimarelaterte skader

 • Muggangrep, oppstår ved for høy luftfuktighet i arkivrom og magasiner
 • Mugginfiserte objekter tatt inn i museet uten behandling

Foredraget Farlige stoffer i museumssamlinger, erfaringer fra norske museum og mest Anno museene i Hedmark.