Rutine

Rutinebeskrivelsen «Insektbekjempelse med varme»

Metodebeskrivelse

Metoden bygger på det faktum at de aller fleste insekter dør dersom de utsettes for en temperatur som overskrider 52°C (Pinniger, 1996). Ved denne temperaturen brytes det animalske proteinet i cellene ned. Dette gjelder alle stadier av livssyklusen, både egg, larver, pupper og voksne insekter. En time med maksimum temperatur er nok til å drepe insektene.

Dersom man øker temperaturen i et lukket rom, vil den relative luftfuktigheten (RF) senkes. Organiske objekter i dette rommet vil da kunne få irreversible skader i form av uttørking, vridning og oppsprekking. Dette gjelder ikke minst kompositte objekter, der de ulike materialene reagerer ulikt på endringer i luftfuktigheten, og vil bevege seg i forskjellig grad og retning (Thompson, 1978). Hvis man kan opprettholde en stabil relativ luftfuktighet, vil ikke disse skadene oppstå. Profesjonell insektsanering ved hjelp av et varmekammer baserer seg på en teknologi som sørger for at luftfuktigheten holdes stabil mens temperaturen øker til det nivået som behøves for å avlive insektene. På den måten unngår man at objekter tørker ut, med de skader det fører til.

Kulturhistorisk museum har de siden høsten 2008 behandlet ca 4000 objekter fra den etnografiske samlingen, blant annet tekstiler, kurver, sko, horn, masker, våpen, smykker, lakkgjenstander, fjærpryd, perlebroderte skinndrakter, elfenben, kalebasser og trommer.

Fellesmagasinet for Østfoldmuseene har erfaring med varmebehandling. Nasjonalmuseeet har et mobilt varmebehandlingsanlegg og en fryser.

Erfaringer og begrensninger

På Kulturhistorisk museum valgte de også å ha en fryser i tillegg til varmekammer. De velger frysing fremfor varmebehandling for objekter med komponenter inneholdende fett, voks eller andre substanser med lavt smeltepunkt, eller med en klisset overflate. Utvelgelsen er basert på skjønn, og ved tvil velges frysebehandling fremfor varmebehandling.

Det er påvist en deformering av fire objekter av formpresset skilpaddeskall, som sannsynligvis ble påført under varmebehandlingsprosessen. Det er ikke observert tilsvarende skader på annet formpresset keratinmateriale, heller ikke på naturlig skilpaddeskall. (Opplysninger fra 2018.)

Andre bruksområder

Alt pakkemateriale som skal benyttes i magasin kan varmebehandles rutinemessig før det tas i bruk.

Disse opplysningene baserer seg på en artikkel som Anne Håbu har skrevet i Norske konserves og samtaler med de som betjener varmebehandlingen ved Kulturhistorisk museum i 2018. 
Se ellers: The Integrated Pest Management; IPM,working group. Museumpests.net. Insektbekjempelse med varme. Her anbefales 55 °C som behandling.