Rutine

Rutinebeskrivelsen «Insektbekjempelse med frysing»

Metodebeskrivelse

Skadeinsekter er en trussel mot samlingene på museer og på bygdetun. For å sanere objekter som er utsatte for skadeinsekter brukes ofte frysing. Frysing er en miljøvennlig, giftfri og effektiv metode. Alle insekter, larver og egg er følsomme for rask nedkjøling. Mange bruker frysing som en forebyggende metode ved å fryse alle nye objekter som kan ha vært utsatt for insektangrep og som tas inn i samlingen eller til utstilling.

Ikke alle objekter tåler frysing, se tabell nederst på siden.

At insekter finnes på museer skyldes som oftest at de kom inn gjennom en åpen dør eller et vindu, fulgte med inn- eller utlån mellom museer, fulgte med vareleveranser til museets butikk, kafé eller andre vareleveranser, fulgte med besøkende eller museets personale.

Formålstjenlige lokaler i tilfelle insektangrep på museet

Museet skal ha mottaksrom, uren sone, der objektene undersøkes, emballeres for frysing og fryses. Fra dette mottaksrommet skal det være tilgang til et karantenerom for objekter som ikke kan fryses. Det skal benyttes limfeller for å holde øye med skadedyrsituasjonen både mottaksrom uren sone og karantenerommet. IPM-rutiner følges.

HMS-tiltak ved mottak av objekter

Gå ut fra at objektene kan ha vært utsatt for skadedyrbekjempelse tidligere og at en form for gift kan ha blitt påført. Bruk derfor hansker, ansiktsmaske for partikler og formålstjenlig arbeidstøy. Er det kjente kjemikalier som har vært brukt, finn ut hva slags beskyttelse som skal brukes. Kast engangshansker etter bruk. Hvite bomullshansker som har vært brukt flere ganger kan inneholde rester av kjemikalier Hvis man over lengre tid arbeider med frosne objekter skal spesielle hansker brukes for å unngå kuldeskader på hendene. Bruk ikke munnen for å trekke ut lufta fra plastposen med objekter i. Objektene kan inneholde giftige stoffer.

Forberedelser til frysing

For å unngå kondens på objektene pakker man dem inn i plast før frysing. Metoden går ut på å pakke inn i plast og lukke med frysetape, eller legge dem i en plastpose av polyeten som så lukkes til. Kondenseringen vil da skje utenpå plasten og ikke på objektet etter opptining.

Ta bort så mye luft som mulig for å unngå kondens på innsiden av plasten. En støvsuger med HEPA-filter kan benyttes for å få ut lufta.

For å beskytte overflaten på møbler kan et tynt lag tekstil eller annet hygroskopisk materiale legges over ved innfrysingen.

Hvilken fryser kan brukes?

En vanlig husholdningsfryser går ned mot -30 °C og det er ofte nok for å sanere et objekt som er utsatt for skadedyrangrep. En fryser med innvendig vifte eller et helt fryserom er imidlertid å foretrekke da er luften i bevegelse og kjøle-effekten blir jevnere. For å unngå kondens- og isdannelse er det bra å ikke åpne og lukke fryseren under pågående behandling.

Man kan også leie frysekontainere for øyeblikkelige behov. De må holde ned mot -30 °C. Nedfrysing til -20 °C må gå på 4 timer, hvis ikke må frysetiden forlenges til en uke. Objektene kan pakkes inn i plast på en pall for rask innlasting.

Fryseprosedyre

En frysebehandling på -30°C dreper de fleste arter. Fryseren skal ha oppnådd så lav temperatur som mulig når objektet plasseres i fryseren. Tilpass deretter tiden for frysing etter antall objekter i fryseren, dess flere objekter desto lengre tid i fryseren. For å være på den sikre siden kan man velge -30°C i fem døgn eller -20°C i sju døgn.

Luftsirkulasjonen under frysebehandlingen er vesentlig. Legg derfor ikke noe på bunnen av en fryser. Luften må kunne sirkulere rundt objektet, dette for å sikre at ikke insekter overlever i lommer der det er for varmt. Bruk nettingbrett og kurver for å lette håndteringen.

Det er viktig å forsikre seg om at hele objektet har nådd ned til ønsket temperatur. Bruk et termometer med ekstern sensor for å kontrollere temperaturen under fryseprosessen. Hvis det er mulig må sensor plasseres i midten av objektet med høyest tetthet eller det objekt som anses vanskeligst å kjøle ned. Kontroller temperaturen under nedkjølingen.

Fryseloggbok over objekt, tid, dato og temperatur,  skal ligge ved fryseren.

Frysebehandlingsrapporten som skal følge objektene, skal inneholde:

 1. Objektbeskrivelse
 2. Aksesjonsnummer
 3. Dato for påbegynt innfrysing
 4. Dato for avsluttet frysing
 5. Navn på ansvarlig person
 6. Hvilke skadedyr som ble funnet hvis identifikasjon ble gjort.

Etter avsluttet behandling

Objekter som flyttes ut av fryseren i frossen tilstand, skal beholde plasten på i et døgn i romtemperatur for å unngå kondens og fukt direkte på objektene ved opptining. Ved frysing av store kompakte objekter, bør plasten være på i 48 timer.

En sjølavrimende fryser med eller uten vifte kan stenges av med objektene på plass, til den når romtemperatur. Har fryseren vifte kan den være på for å oppnå en mer jevn relativ fuktighet i fryseren under opptiningen.

Om objektene oppnår værelsestemperatur før de flyttes ut av fryseren, gjenopptar de stort sett den samme relative luftfuktighet som før frysing og ingen kondensering av fukt på den ellers kalde overflaten skjer.

Rengjør og ta bort alle skadedyrrester etter frysing. Dette er viktig for at man skal kunne avgjøre om det blir nye angrep og dels for at insektrestene ikke skal bli føde for andre insekter.

Det er også viktig at rengjøring skjer etter og ikke før frysing for å unngå unødvendig håndtering og evt. spredning av skadeinsekter, deres egg og larver.

Materialer som ikke skal fryses

En del objekter må ikke fryses. Ofte er dette objekter som er sammensatt av materialer som oppfører seg forskjellig i en fryseprosess: maling vil løsne, lim kan sprekke opp, glass sprekke, plast vil løsne fra sin base osv.

Materialer som helst ikke skal fryses er opplistet samt hvilke kilder man har til opplysninger om dette:

Materialer, objekter: 

 • Linoljemaling, akryl- og vinylmaling blir skjørt ved frysing, gjelder spesielt lerretsmaleri. (Strang, T.J. 1997).
 • Objekter sammensatt av forskjellige materialer (Tidens Tand. 1999)
 • Akryl- og oljemaling på lerret
  Plantemateriale som ikke er helt tørt
  Fotografisk materiale: Alt bortsett fra acetatfilm og moderne fotografiske trykk.
  Tidlige fototyper som glassplater og jernplater av ulikt slag.
  Lyd- og videomateriale: Digitale media (kassetter, disketter, optisk slik som CD og DVD).
  Magnetisk media (spoleband, lydkasetter, videoband)
  Platespillere og sylinderspillere
  (Integrated Pest Management Working Group)

 • Våte og sprø materialer
  Objekter som inneholder lim eller med overflatebehandling man må være forsiktig med, fernissert eller malt
  Lerretsmaleri og maleri på treplate
  Intarsia-arbeider
  Møbler med innlegninger
  Overflatebehandlede møbler
  Lakkerte møbler
  Objekt av elfenben eller tann
  Utspente objekt, som tromme
  Kompositte objekter som inneholder glass, høybrent keramikk og metall.
  Raphael, T. (1994)

 • Olje- og akrylmaleri på lerret
  Fuktige objekter
  Treobjekter med intarsia (innlegninger)
  Åkerlund, M., Flato, S.& Hellekant, A. (1998)