Hjem > 8) Utlån > Kontrakt for utlån

Kontrakt for utlån

(utlåner) innvilger utlån av objekter under forutsetning at låntaker respekterer vilkårene i denne avtalen. Avtalen inngås mellom (utlåner) og (låntaker)
Låntaker:
Leder:
Adresse:
Mob:
E-post
Ansvarlig kontaktperson utlåner:
Ansvarlig kurer:
Kontaktinformasjon kurer:
Formål/utstillingens tittel:
Utlånsperiode:
Returdato:
Transportopplegg
Speditørfirma:
Kontaktperson:
Kontrakten omfatter følgende objekter:
Objektnr:
Tittel:
Kunstner/produsent:
Mål:
Vekt:
Forsikringssum:

Lånebetingelser

1. Objekt(er) utlånt fra (utlåner) skal utelukkende benyttes til det formål som er angitt i denne kontrakten. Objektene skal i utlånsperioden til enhver tid befinne seg på det sted som er avtalt, med mindre utlåner skriftlig har gitt tillatele til noe annet.
2. Alle utgifter skal betales av låntaker. Dette kan omfatte transport, gebyr for lån av transportkasser, glassmontering i rammer, forsikring og bruk av kurer.
3. Pakking til bestemmelsessted foretas av (utlåner). Transportutgifter betales av låntaker. Transporten til/fra arrangeres av (utlåner). Ved mottakelsen skal en ansvarlig person fra låntaker være tilstede og overvåke utpakkingen. Samme person plikter å påse at emballasje og pakkemåte holder samme standard ved retur av utlånet. Avtale spesifiserer videre: Bruk av speditør/transportfirma, reiseruter, overnatinger, bruk av fly/bil/tog/ferger, sikkerhet ved overnattinger og omlastinger, vakthold, organisering. Ved internasjonale utlån er transportør/speditørfirma ansvarlig for all tollerklæring. Tollerklæring skal besørges på en slik måte at emballeringen ikke må åpnes før objektene ankommer mottaker.
4. Objekter må forsikres på fulle vilkår (alt. mot alle skader og tap) under transport til/fra bestemmelsesstedet og under hele oppholdet for låntakers regning. ved forsendelse til utlandet må en kopi av forsikringsavtalen sendes utlåner minst en uke før transport skal finne sted. I visse tilfeller lan utlåner ønske å forsikre gjennom egne forbindelse, for låntakers regning. Forsikringsvilkårene skal omfatte museumsklausulen (objektene forblir utlåners eiendom selv om utlåner mottar full erstatning for skadet objekt(er).