Rengjøring av redskaper i tre

Rengjøring av redskap
Utstyr:
Myke børster, støvsuger med HEPA-filter.
To vannbøtter, en med vann til vask, bøtte to med rent vann til skyll og tørk.
Myke microfiberkluter.
Godt vaskede bomullskluter til avtørring fungerer godt.

Arbeidsmetode:

Støvsug forsiktig først, myk børste, børst støvet mot støvsugermunningen.

Mindre redskaper i tre som er i god stand:

Slike redskaper tåler som regel forsiktig vask.

Skyll i rent vann og legg til tørk i ikke for varme og tørre omgivelser. Må tørke langsomt for å unngå sprekker.

Større redskaper med jernbeslag, jordbruksredskap osv:
Støvsuges for å fjerne det meste som er løst. Om det er maling og firmamerker, vær ekstra forsiktig. Området med firmamerke kan renses med vattpinner med vann og en dråpe nøytral såpe i.
Treverket kan vaskes med vann med nøytral såpe, jern og malt jern også. Tørkes med tørre kluter.
Ikke påfør lakk eller tørrende oljer som ikke kan fjernes etterpå.