Prosedyre

21) Revisjon av samlinger

Prosedyre for revisjon av samlinger

På det mest grunnleggende nivået bekrefter denne prosedyren at dokumentasjonen samsvarer med virkeligheten: at museet har alle objektene objektdatabasen og protokollene viser man skal ha, riktig nummerert og plassert der de skal være. Ledelsen bør ta stilling til følgende spørsmål:

 • Hvordan vil man kvalitetssikre innholdet i samlingsdokumentasjonen?
 • Hvor ofte vil man utføre rutinemessige revisjoner på ulike deler av samlingen og i museets samlingsforvaltningssystem?
 • Hva vil være målene og omfanget av disse revisjonene?
 • Har noen deler av samlingene eller systemene behov for hyppigere eller strengere revisjoner?
 • Hvordan vil man utføre stikkprøver?
 • Hvilke omstendigheter vil utløse ytterligere revisjoner (f.eks. mistanke om tyveri av objekter etter en større utstilling, etter et forskningsprosjekt).
 • Hvem skal utføre revisjoner og hvordan?
 • Hvem er ansvarlig for å registrere resultater av revisjonen og godkjenne eventuelle tiltak?

Policy for samlingsrevisjon

Museet bør ha en policy som dekker samlingsrevisjoner. En revisjonspolicy kan enten være et frittstående dokument eller være innarbeidet i en overordnet samlingsforvaltningspolicy. Den skal oppfylle en minimumsstandard.

Minimumsstandard

 • Man utfører og dokumenterer regelmessige revisjoner av museets samlingsdokumentasjon.
 • Man utfører og dokumenterer regelmessig stikkprøver av objektplasseringer.
 • Revisjoner omhandler all dokumentasjon utført av alle medarbeidere.
 • Revisjonresultater rapporteres fortløpende og utløser eventuelle tiltak.