Policy

Policy for verdifastsetting

Verdisetting

Museet bør ha en policy for verdifastsettelse. Dette kan enten være et frittstående dokument eller en del av en samlingsforvaltningsplan.

Policyen skal svare på følgende spørsmål;

  • hvorfor ønsker museet å gjennomføre en verdifastsetting?
  • på hvilket etisk grunnlag/regelverk?
  • hvilke rutine har museet for oppdatering av verdifastsettingen?
    • f. eks sammenligne med «markedsverdi» av sammenlignbare objekter
  • hvem av de ansatte er autorisert til å utføre verdifastsettelse?
  • hvem har tilgang til verdifastsettelsen?
  • hvordan sikrer museet informasjon om verdisettingen?

NB: Hvis objektet ikke er museets eiendom, må eier skriftlig samtykke i verdifastsetting. (for eksempel ifm forsikring og transport)