Tesaurus

Tesaurus – hva og hvorfor?

En tesaurus er en samling emneord (termer) til bruk for gjenfinning av objekter og informasjon om objekter i et informasjonssystem (CMS). Tesauruser er systematisk ordnet, slik at alle ordene står i en hierarkisk sammenheng. De fleste ord har en overordnet term, mange har en underordnet term, og de kan ha én eller flere sideordnede, ”beslektede” termer (”se også”). Synonymer unngås, på den måten at brukeren blir vist fra en ikke-brukt (”ikke-autorisert”) term til den brukte (”autoriserte”) termen (”bruk…”).

Norsk kulturråd finansierer et tesaurusinitiativ som heter KulturNav. KulturNav er et nettsted for å skape, forvalte og dele felles åpen terminologi og autoriteter med særlig fokus på behovene til museer og andre kulturarvsinstitusjoner. KulturNav bygger på åpen kildekode og er kostnadsfritt i bruk. Listene publiseres som lenkede åpne data (LOD) i standardisert format.

Museenes bidrag til KulturNav

Har organisasjonen din egne lister med terminologi og autoriteter som du trenger verktøy for å håndtere? I KulturNav kan du:

  • Bygge opp og lenke sammen informasjon
  • Forbedre, administrere og forvalte informasjon
  • Publisere og distribuere informasjon

Ønsker du å ta i bruk felles terminologi og autoriteter? I KulturNav kan du:

  • Søke og finne informasjon som publiseres av andre
  • Gjøre utvalg av informasjon og skape dine egne lister
  • Hente informasjon til ditt system gjennom API eller eksporterte filer