Rutine

Rutinebeskrivelsen «Insektbekjempelse og karantene»

Karantene

Det er viktig med gode rutiner for samordnet skadedyrkontroll /IPM (Integrated Pest Management). Når objekter blir levert til museet, enten returnerte utlån, nyinnkjøp eller gave, bør de settes i mottaksrom i uren sone for å registreres inn og forberedes til overvåking i karantenerommet. I karantene overvåkes objektene for å finne ut om de er infisert og om angrepet er aktivt. Et aktivt angrep vil vise insektrester som boremel, egg, larver m.m. Insektrester kan vanligvis sees uten hjelp av mikroskop.

Grupper av objekter kan f.eks settes på hvitt papir i et tett laboratorieskap med glassdører i noen uker. Enkeltobjekter kan settes på hvitt papir og forsegles i en klar polyetylenpose, og settes til side i to til tre uker. Esker kan settes på hvitt papir med klistertape på gulvet rundt, også opp langs dørterskelen, i tillegg skal man sette ut insektfeller, gjerne med feromoner, i rommet.

Hvis ingen levende insekter blir funnet og/eller tegn på angrep mest sannsynlig er gamle, bør objektet renses, bli påført aksesjonsnummer, registreres og magasineres. Eller tas inn i utstilling.

Er insektangrepet aktivt, bør objektet frysebehandles eller varmebehandles så raskt som mulig for å hindre spredning til resten av samlingene.

Her vil mange museer foreta frysebehandling eller varmebehandling med en gang objektene kommer til museet i stedet for å sette dem i karantene. Men hvis frys eller varme ikke er mulig for deres type objekter, kan karantene være en god metode for å være sikker på at de objekter man tar inn i samlingen er fri for insekter.

Gode råd finnes her: Integrated Pest Management Group. museumpests.net. karantene.