Rutine

Rutinebeskrivelse for digitale sikkerhetskopier av katalogen

Sikkerhetskopiering

Sikkerhetskopiering er mer relevant en noen gang og avhengig av at museet har rutiner for dette.  

Typer sikkerhetskopi

Man kan ta full sikkerhetskopi eller inkrementell sikkerhetskopi av bare de data som er ny eller endret siden forrige sikkerhetskopi. Full sikkerhetskopi henter og lagrer unna alle data. En inkrementell sikkerhetskopi tar bare kopi av data som er nye eller endret siden forrige sikkerhetskopi. Periodisk bør det sørges for en full sikkerhetskopi av alle data. Dette styres av programvaren. Vanlige intervaller er daglig, ukentlig eller månedlig for full sikkerhetskopi. Valget gjøres ut fra hvor kritiske dataene er og hvor hurtig en må være i stand til å gjenopprette dem.

Rutinen bør inneholder test av gjenopprettingsmetoden. Ikke bare må dette gjøres for å avdekke mulige feil i oppsettet, men om museet eller ekstern serverleverandør faktisk skulle få behov for å gjenopprette, kan det være viktig at dette gjøres uten alt for mye tapt tid, så det er derfor lurt å være kjent med fremgangsmåten.

Lagring og sikkerhetskopiering

Flere og flere leverandører tilbyr lagring i nettskyen, og automatisk sikkerhetskopiering til nettskyen.  Fordelen med en skyløsning dedikert til sikkerhetskopi, er at det ofte er veldig enkelt å forholde seg til. Det er imidlertid viktig å skille mellom skylagring og sikkerhetskopiering, da disse ikke nødvendigvis dekker de samme områdene. Om du for eksempel sletter en viktig fil fra skylagringen ved et uhell, er det ikke sikkert den kan gjenopprettes uten at det også finnes sikkerhetskopi. Skylagringsløsningen må ha en såkalt versjonskontroll, eller versjonshistorikk.

For virksomheter vil det ofte være nødvendig med en dedikert løsning for skybasert sikkerhetskopiering, som ikke baserer seg på eksisterende skylagring. I tillegg har virksomheter ofte behov for å lagre mye mer data en privatpersoner, og da vil man måtte inngå betalingsavtaler for å få den nødvendige tjenesten. En slik løsning krever imidlertid at man stiller krav til leverandøren, slik at man kan stole på at sikkerhetskopieringen fungerer.

Kryptering

Data som blir sikkerhetskopiert må beskyttes på samme måte som all annen informasjon, og i noen tilfeller er kryptering nødvendig.

Krav en bør stille til eksterne leverandører

  • 24/7 support
  • Tilbyr redundante løsninger (strøm, nettverk etc.). Sjekk også om dataene lagres på minst to fysisk adskilte lokasjoner
  • Tilbyr sikker/kryptert pålogging og overføring av data. (Helst med kundens egen kryptonøkkel)
  • Filene lagres kryptert
  • Pålogging til sky-tjenesten er sikker, gjerne med 2-trinns bekreftelse
  • Overføringshastighet/lokasjon av tjenesten

Mer informasjon om helt eller delvis IT-outsourcing kan en lese i veilederen fra Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) og Næringslivets sikkerhetsråd.