Om oss

Barbara de Haan, f. 1974 Samlingsforvalter og papirkonservator. Eier av kurs- og konsulentfirma Collection Care & Management samt prosjektleder for flytting av Munchmuseets kunstsamling.

Har jobbet innen fagfelt samlingsforvaltning siden 1998. Fullstendig CV.

samlingsforvaltning.no

 

Vigdis Vingelsgaard, f. 1952. Konservator kulturhistorisk materiale, konservator NKF-N. Leder av Bevaringstjenesten i Anno museene i Hedmark 1989-. Vært leder av og deltatt i Norges museumsforbunds konserveringsutvalg. Leder i NKF-N 2015-2018. https://annomuseum.no/vigdis-vingelsgaard-forskningsprofil.