Rutine

Redningskort for samlingene til beredskapskasser

Redningskort for samlingene

Redningskortene gir gode råd om hvordan ulike materialer best skal håndteres i en krisesituasjon. Kortene skal printes ut, plastlamineres og settes inn i en perm. Permen/e skal  legges i beredskapskassene.  Det skal være et kort for hver materialegruppe (evt. for- og bakside) og med opplysning om kontaktpersoner med mobilnr på hver.

Redningskortene  skal deles ut til de som deltar i redningsarbeidet.

Redningskortene skal gjøres kjent i institusjonen på beredskapsøvelsene.

Redningskort til beredskapskasser

Side 1. 

­­Navn på institusjon:

 

Navn på kontaktpersoner med konserverings-kompetanse:

mobilnr:

 

Dato for siste oppdatering av navn:

 

Side 2.

Innhold

1.  Møbler

2.  Tekstiler. Tørre og våte

3.  Lær

4.  Malerier, kunst på papir

5.  Skulpturer eller større gjenstander

6.  Metall, bronse, jern, aluminium etc.
Porselen, keramikk og glass.
Terrakotta (svake, brente leiregjenstander). Stein

7.  Bøker. Mindre samling som kan lufttørkes. Fuktige bøker. Våte og gjennomvåte bøker

8.  Arkivalia

9.  Foto

10. Naturhistoriske samlinger

 

 Side 3

1. Redningskort for møbler

Kontakt:
Navn og mobilnr:

 

Bruk plasthansker

Planlegg transportveien

Løft sammen to og to personer: kommoder, kister og tyngre møbler

Ta tak under møbelet, også stoler

Løft aldri i håndtak eller karmer

Skuffer kan fraktes for seg, dokumentér innholdet i skuffen

Ta vare på alle løse deler som har falt av, pose med benevnelse på møbel, evt. nr.

 

Møbler som er for tunge til å flyttes fra katastrofeområdet:

Sett plastklosser under føttene for å heve møbelet fra vannet

Dekk med brannhemmende presenning ved risiko for brannskade

Dekk med byggeplast ved risiko for vannskade

 

Tørking i kontrollert klima:

La dører og skuffer på fuktige/våte møbler stå på gløtt for tørking

Tørk fuktige og våte møbler langsomt, eventuelt under plast med en åpning i

Tørk madrasser og dyner for seg

Stoppede møbler tørres av med tørre laken som byttes etter hvert

 

Side 4.

2. Redningskort for tekstiler

Kontakt:

navn og mobilnr

 

Bruk plasthansker

Sorter våte tekstiler og tørre tekstiler for seg

Løft forsiktig, våte tekstiler kan bli veldig tunge og skjøre

Bær drakter og mindre tekstiler i fanget

Bær store tunge tekstiler og tepper på båre eller stor kraftig plast, to og to personer

Rull store tepper, matter og gardiner på lange plastrør med oversiden ut og med et lag bygningsplast i mellom.

Legg plast på bakken, evt. bruk arbeidsbord. Legg tekstilet med baksiden opp, legg plast over. To personer ruller

Tørk tekstilene flatt på store bord i kontrollert klima

Ved mangel på plass: stable tekstilene med plast mellom. Er tekstilene i esker, behold eskene til konservator kommer

OBS: Våte tekstiler må fryses, eller kontrollert lufttørking må begynne innen 48 timer

 

Side 5

3. Redningskort for skinn- og lærgjenstander

Kontakt:

navn og mobilnr

 

Tørk sakte i kontrollert klima

Ikke berør overflaten på farget lær eller skinn

Sko, vesker og lignende gjenstander stoppes med sammenkrøllet (syrefritt silke-) papir for at de skal holde passformen. Bytt med jevne mellomrom

Ikke forsøk å rette ut lær som har stivnet

OBS: Vått lær og skinn må fryses eller kontrollert lufttørking må begynne innen 48 timer

 

Side 6.

4. Redningskort for malerier, kunst på papir

Kontakt:

navn og mobilnr.

 

Bruk plasthansker, planlegg transport-rute

Bær malerier med bildesiden mot deg, bruk bæresele på store, tunge malerier

Løft alltid med en hånd på undersiden av maleriet/rammen

Håndter rammene forsiktig, forgyllingen er ofte løs

Samle opp alle løse deler i en pose eller eske, skriv maleriopplysninger på posen

Rør aldri blemmer i overflaten av maleriet.

Kontakt konservator så raskt som mulig

 

Innrammede malerier som ikke er våte:

Plasser maleriene på hard skumplast o.l.

Plasser skumplastmatte mellom hvert bilde. Hvis ikke det finnes, plasser maleriene to og to rygg mot rygg

 

Innrammede malerier som er våte eller skadet:

Legges på store bord eller flatt på golv

Støtt rammen i alle fire hjørner med klosser i hard skumplast.

Malerier uten glass og ramme: oppbevares med bildesiden opp

 

Kunst på papir (akvarell, grafikk etc.):

La ligge flatt med framsiden opp og tørke langsomt

Har kunsten festet seg til glasset, la det være slik og legg bildet med glass-siden ned

Er glasset knust, la bildet ligge med glass-siden opp

Side 7.

5. Redningskort for skulpturer og større gjenstander:
metall, gips, stein, terrakotta, keramikk og porselen (uorganisk materiale)

Kontakt:

navn og mobilnr:

 

Bruk plasthansker

Planlegg transportveien

Løft statuer og byster med en hånd på undersiden

Løft aldri store skulpturer alene

Løft ikke i svake deler

Gå ikke baklengs

Er skulpturen for tung til å flyttes, dekk til med brannteppe mot brann og plast mot vann

Samle opp løse fragmenter i pose, eller eske som merkes med opplysninger om gjenstand

Gips:

Gips tåler ikke vann, kontakt konservator Skulptur som ser ut som bronse, kan være farget gips ( er lettere enn bronse)

Side 8.

6. Redningskort for mindre gjenstander ( uorganisk   materiale)

Kontakt:

navn og mobilnr:

 

Metall, bronse, jern, aluminium etc.:

Bruk plasthansker

Malt metall, forsiktig håndtering, ikke gjør noe, kontakt konservator

Maling som skaller av, ikke gjør noe, kontakt konservator

Hvis slokkevannet er forurenset med skitt og grus, spray med rent vann fra sprayflaske

Hvis overflaten tåler det, tørk forsiktig med rene kluter, ikke gni

Porselen, keramikk og glass:

Løft ikke i håndtakene

Hvis slukkevannet er forurenset med skitt og grus, spray over rent vann med sprayflaske

Hvis overflaten tåler det, tørk forsiktig med ren klut, ikke gni

Terracotta:

Tåler ikke vann.  Kontakt konservator.

Stein:

Bruk ikke kaldt vann på varme steiner

Er overflaten porøs, kun lufttørking

Side 9.

7. Redningskort for bøker

Kontakt :

navn og mobilnr

 

Mindre samling som kan lufttørkes:

Bruk plasthansker

Bruk bordvifter i rommet, kontrollert klima

Sorter bøkene i fuktige og våte/gjennomvåte

Fuktige bøker:

Still bøkene på høykant.  Åpne 90 grader for å lufttørke dem langsomt

Ikke prøv å løsne sider som er sammenklebet

Våte og gjennomvåte bøker:

Legg bøkene flate på ren overflate. Legg inn trekkpapir på ca. fem steder i boka. Bytt ut trekkpapir når det har blitt fuktig, og legg inn trekkpapir på fem nye steder.

Stor samling bøker som må fryses:

Bruk plasthansker

Pakk bøkene med ryggen ned og mellomlegg i plast mellom hver bok

Pakk i kartongstørrelse som man kan løfte (ikke for store esker), våte bøker er tunge

Merk kartongen på siden

OBS: Våte bøker må fryses, eller kontrollert lufttørking må begynne innen 48 timer

Side 10.

8. Redningskort for arkivalia

Kontakt:

navn og mobilnr:

 

Bruk plasthansker

Mindre samling som kan lufttørkes:

Alternativ I:  Lufttørk hvert blad på flatt underlag

Alternativ II:  Legg flere ark om gangen med trekkpapir imellom, bytt ark når de er blitt fuktige

Bruk gjerne bordvifter i rommet for luftsirkulasjon, vendt dem bort fra materialet som skal tørkes

Ikke separer sider som har klebet seg sammen

Stor samling som må fryses:

Pakk hele esker i plast eller stable i små hauger som kan pakkes inn i Gladpack, plastfolie

Pakk i kartonger som lett kan løftes

Ikke pakk kartongen helt full, vann utvider seg i frosset tilstand

Merk kartongen på siden

OBS: Arkivalia må fryses eller kontrollert lufttørking må begynne innen 48 timer

 

Side 11.

9. Redningskort for vannskadet fotografisk materiale

Kontakt:

navn og mobilnr

 

Glassplater må ikke fryses, kontakt fotokonservator, Preuss museum

Scenario 1

Lite skadet fotografisk materiale og tilstrekkelige ressurser til stede for å behandle materialet innen 48 timer

Beslutning: Arbeidet med å behandle materialet kan umiddelbart begynne.

Tiltak:

 • Innrammede fotografier bør umiddelbart tas ut av rammen før emulsjonen fester seg til glasset.
 • Vått fotografisk materiale separeres fra emballasje, informasjonen på emballasjen dokumenteres (husk didaktisk fremgang).
 • Smuss fjernes i vannbad i tre steg (bruk vanlig filtrert vann fra springen, ikke destillert vann!)
 • Hvis vannskaden er forårsaket av kloakkvann tilføres det første vaskevannet etanol i forhold 1:1, det siste badet blir så i rent vann.
 • Fotografisk materiale blir hengt opp til tørk eller lagt ut på polyesterfleece.
 • Unngå vanndammer om fotografiske bilder tørkes liggende.
 • Etter tørkeprosessen vurderes videre arbeid med hensyn til behov for konservering og ny emballasje (snakk med fotokonservator).

Scenario 2

Store mengder skadet materiale uten tilstrekkelig arbeidskraft for å behandle materialet innen 48 timer.

Beslutning: Tiltak må settes i gang for å utsette deler av, eller hele, behandlingen til et senere tidspunkt. Nedfrysing av alt eller deler av vannskadet materiale er sterkt anbefalt.

Tiltak:

 • Med store uoversiktlige mengder vått fotografisk materiale er det nødvendig å få kontroll over nedbrytningsprosesser.
  En effektiv måte å gjøre det på er å fryse ned alt vannskadet materiale i plastposer eller plastbokser.
 • For å få håndterbare størrelser for senere tining og behandling, er det nyttig å fryse materialet ned i små pakker (f.eks. maks 2 til 4 kg pr pakke).
  Det anbefales å fryse materialet i solide plastposer som merkes med mulig innhold.
 • Institusjoner som har beredskapsplan/kriseplan skal også ha avtale om eksternt fryselager hvor evt. skadet materiale kan fryses innen 24-48 timer.
 • Har man ikke en umiddelbar frysemulighet kan man skaffe seg det gjennom kjøp av frysebokser eller fryseskap til husholdningsbruk.
 • Om man allerede har et stort fryselager/- magasin eller flere fryseskap som fungerer som dette, kan man bruke dette som en umiddelbar kriseløsning etter en midlertidig tømming der frysegodset akklimatiseres og lagres midlertidig et annet sted.
 • Når man har tilrettelagt tiltak som nevnt i Scenario 1, kan man begynne å behandle pakke for pakke av det nedfryste materialet. En mulig fremgangsmåte er å legge hele det fryste materialet i et bad med 1:1 vann/etanolløsning, for så å separere lag for lag og rense og behandle det som beskrevet i scenario 1. Innhenting av konservatorfaglig kompetanse anbefales. Avtrekkskap er nødvendig for arbeid med etanol.

VIKTIG VED RENSING AV FOTOGRAFISK MATERIALE ETTER VANNKATASTROFER:

Unngå bruk av rensevæsker og løsemidler til rensing av fotografisk materiale, dette fører til skader:

 • Uttørking av emulsjonen som fører til løsning av emulsjoner fra sjiktbæreren/basen
 • Oppløser baser som celluloseacetat eller nitrat
 • Oppløser fargestoffer fra penn eller stempler på fotografiets bakside
 • Oppløser fargestoffer i fargefotografier eller digitale trykk.

Litteratur: Jens Gold / Preus Museum. Skadet fotografisk materiale, Norsk Kulturråd, s.12.

 

Side 12.

10. Redningskort for  naturhistoriske samlinger

Kontakt:

navn og mobilnr:

 

Pelskledde og monterte dyr:

Bruk plasthansker og ansiktsbeskyttelse,  begrens direkte kontakt – samlingene kan være behandlet med  f.eks. arsenikk og DDT

La samlingene lufttørke langsomt eller pakkes i plast og fryses

 

Insektsamlinger:

Mindre samlinger lufttørkes, fjern glasset fra esken og ta ut innholdet. La insektet sitte fast på arket Store samlinger pakkes i plast og fryses

 

Bein- og skjellsamlinger:

Tørk langsomt under plast med en glipe i plasten

Vær oppmerksom på muggdannelse

 

Herbarier:

Mindre samlinger lufttørkes. Legg arkene utover. Større samlinger pakkes buntvis i plast og fryses

 

Mineralsamlinger:

Bruk plasthansker.  Skyll bort skittent vann ved å spraye på rent vann. La samlingene lufttørke

 

Paleontologiske samlinger:

Bruk plasthansker.  Skyll bort skittent vann ved å spraye på rent vann. La samlingene lufttørke

Ømtålige deler og deler med eldre reparasjoner holdes sammen med bomullsbånd som knyttes, bakepapir mellom