Policy

Policy for bevaring og konservering av samlinger

Museet skal ha en policy for konservering og bevaring av samlinger  som omfatter både aktive og forebyggende konserveringstiltak.

Disse spørsmålene må overveies når en policy skal utarbeides:

  • Hvem er ansvarlig for å sette standard for bevaring av samlingene? Dette kan involvere eksterne eksperter på konservering av de ulike typer objekter, fordi samlinger kan gjelde alt fra malerier til maskiner.
  • Hva er standard for bevaring for de ulike objekter i deres samling ?
  • Hvordan vil man bedømme at vedtatt bevaringsnivå oppnås ?
  • Når vurderes det at konservering er nødvendig for objekter i museet ?
  • Hvem skal involveres for å bedømme omfanget av konserveringstiltak på de ulike samlingene ?
  • Hvem skal godkjenne konserveringstiltak ?
  • Hvem kan utføre konserveringstiltak og hva er kriteriene for å velge eksterne spesialister om dette er nødvendig ?
  • Hvordan skal konservering dokumenteres og hvilke rapporter skal eksterne firmaer avlevere ?