Utstillingsmontre

Krav til montre

Ved permanente utstillinger bør man søke optimale krav for utstillingsmontre; mens man ved utstillinger av kortere varighet, kan minimere kravene. Men det må alltid tas hensyn til objektenes tilstand, og man må i samråd med konserveringspersonale vurdere hvert enkelt tilfelle. Materialer og produkter kan ha egenskaper som skader objektene. En nymalt monter malt med maling som avgasser kan føre til irring av f.eks. kobberlegeringer på noen uker. At papir blir sprøtt kan ta lengre tid. For stor lyspåvirkning fører til bleking av tekstiler. Feil klima gjør at materialer tørker ut , eller at det oppstår muggproblematikk om det er for fuktig luft.
Ved planlegging av den ideelle monter er følgende overordnede hensyn relevante:

 • Sikkerhet: elektrisk alarminstallasjon, diamant- eller hammerglass
 • Estetikk
 • Fleksibilitet og holdbarhet
 • Enkelt vedlikehold
 • Lett tilgang, lett å plassere objekter, lett å «innrede»:  f.eks. glasshyller på hjørneoppheng eller nedhengt fra taket.
 • LED eller fiberoptisk belysning
 • Aktiv eller passiv klimastyring

Montertyper

Ved konstruksjonen av eller bestilling av montre skal det tas hensyn til følgende, hvis det ikke er helt spesielle krav å ta hensyn til i forhold til objektene:

 • Støvtetthet og lufttetthet
 • Hjørner må være forseglet og åpninger tettet, slik at gjenstandene ikke utsettes for støv.
 • Tilgjengelighet
 • Muligheter for klimatiltak, skuffer for silicagel eller elektrisk klimastyringsanlegg.

Monterløsninger

Man kan ha bruk for ulike monterløsninger fra små pultmontre, glassmontre til vegg, utstillingsmontre, utstillingsskap, store sikkerhetsvitriner med belysning og klimakontroll/-styring, til større prosjektløsninger.

Innbruddsikre montre

Glassmontre med sikkerhetsglass; i enkelte land har forsikringsselskapene kategorier for sikkerhet, også for montre. (I Danmark: Skafor-kategorier for montre. Rød er høyeste klasse, innbruddsikker i 10 minutter).

Fleksible montre

Montrene kan være fremstilt på en slik måte, at de kan samles/demonteres på plass. Og da er det mulig å få dem inn i lokaler, der adkomstforholdene tilsier at en samlet monter ikke kan komme inn. Hvis montrene kan tas fra hverandre og tar de mindre plass under transport og ved lagring.

Modulmontre gir fleksible muligheter, da man kan sammenbygge montermodulene til ulike størrelser og fasonger etter behov.
Sokkelutforming, størrelse og overflatebehandling kan varieres.

God tilgjengelighet

Hvis man under utstillingsforløpet trenger å justere forholdene inne i monteren, må den være konstruert slik at personale lett kan komme inn i monteren uten fare for gjenstandene. Det skal være enkelt å sette inn og ta ut f.eks klimaloggere. Samtidig må monteren være utilgjengelig for publikum.

Tetthet

Det eksisterer standard for å måle hvor tett montren er. Tetthet på AER 0,07-0,2, avhengig av montrens volum. Tettheten kan økes ved permanent sammenliming av montren.

 

Materialbruk i montre

Testing av avgassing fra materialer er mulig, f.eks med Oddy-tests (kontakt konservator). Se også Produkter og materialer for forebyggende konservering og utstilling og Rutinebeskrivelse for pakking av objekter til transport og Material för utställning och packning: Almänna utgångspunkter. 

Glass og metall

Glass og metall er de mest nøytrale konstruksjonsmaterialer, men akryl eller polykarbonat kan erstatte glasset. Fugene kan lages med silicon, med en type som herder uten å avgi eddiksyredamp. Hvis treprodukter brukes, må overflatene mot monterens indre forsynes med «avdunstningsskjerm».

Det mest praktiske er aluminiumplate eller alukraft-laminat. Alufolie kan brukes.

Hvis man ikke laminerer, må man male slik at treet er helt dekket.

Det må ikke brukes lær, ull, animalsk lim, stivelse, i det hele tatt proteinholdige- og lett «spiselige» materialer, da dette kan gi næring og boplass for biologiske angrep.

Hvis metall benyttes, må det ikke males eller overflatebehandles med oljemaling eller tørrende oljer.

Tre

Man må velge det best mulige og unngå produkter som avgir skadelige syrer og gasser. Disse stoffene i treprodukter skal man være spesielt oppmerksom på og minimere evt. skadelige virkninger: Formaldehyd, eddiksyre og maursyre.

Om plater av MDF benyttes dekkes disse med aluminiumsfolie, de kan trekkes med vasket stoff (for å fjerne appretur) i bomull eller lin.

Modifisert tre

Anvender man denne type tre, anbefales det at treplatene er vannbestandige dvs.:

 • At klebestoffet, som er tilsatt i produksjonen av platene, er basert på fenol formaldehyd. Disse platene er resistente overfor vann (dette løser problemet med at formaldehyd utløses når det f.eks. males med vannbasert maling. En annen løsning kan være å bruke en type hvor klebemidlet er basert på polyuretan.

MDF plater

 • Kan fås som plater med 100 % andel av bøkeflis. MDF plater har den ulempen at de er vanskelige å montere i. Det kreves forboring og treet splintrer lett opp, trengs skarpe bor.

Trefiberplater

 • Produksjonsmåten for denne type treplater, hvor man anvender treets egne naturlige bindemidler og ikke tilfører lim, gjør at dette produktet ikke avgir andre gasser enn det ubehandlet tre gjør, f.eks. Huntonitt.
 • Trefiberplater er enkle å montere i.