Rutine

Avslag på tilbud om objekter til samlingen

 

til

navn

adresse

 

deres ref /vår ref                                                                          dato

 

Avslag på tilbud om objekter til museets samling

Vi viser til mottatt tilbud om følgende objekter til museets samling:

 

Museets aksesjonskomité har gjort en grundig vurdering av tilbudet ut fra hva vi allerede har i vår samling og hva vår samlingsplan sier.
På denne bakgrunn har museet kommet til at vi må takke nei til deres tilbud.

Ønskes ytterligere redegjørelse for vedtaket, kan det tas kontakt med undertegnede.

 

direktør                                                           saksbehandler