Hjem > 2) Ervervelse og aksesjon > Kvittering for mottak av aksesjon eller innlån

Kvittering for mottak

Museets navn
Museets logo
Eier
Adresse
Mottatt fra (hvis annen person)
Mobil
Email
Beskrivelse av objekt

Hensikt

Kjøp
Gave
Testamentert
Deposita
Identifisering
Forskning
Formidling
Konservering

Tilleggsavtale for gaver og deposita

Jeg, eier av objektene, bekrefter at jeg har ubestridt eierskap til disse objektene med full rett til å disponere over dem og overføre eierskap til museet
Jeg som leverer objektene på vegne av eieren, bekrefter at eieren har ubestridt eierskap til objektene listet ovenfor, med full rett til å disponere over objektene og overføre eierskap til museet. Eierskap til objektene som er nevnt ovenfor er herved overført til museet.
Museet kan avhende objektene dersom det ikke er noen ønsker om å oppta objektene i samlingen.
__________________, ____ / ____ - ________
Eier