Miljøverdier for objekter av ulike materialer; lys, temperatur, relativ fuktighet

Miljøverdiskjema utarbeidet for den danske kulturarvstyrelsen av NKF-dk

Materiale  

Lys,     maks   lux

 

UV max µ

 

Temp C°

 

 

RF %

 

 

 Note
Botanisk materiale   50 75 15-20 40-60 Jørgensen, G. Konservatorstudiet, Kbh.
Fjær, horn, keratin   50 10 10-15 50-55 Michalski, S. 1997
Fonografvalser 5-10 25-35 IFLA anbefaling
Fossiler, pyrittholdige   500 75 15-20 20-50 Best ≤30 % RF, max 50 % RF, Howie, FM 1992
Fossiler, andre   500 75 15-20 30-60 Oppbevares som stein
Fotografisk material, positive   50 75 -3-18 30-50 ISO-11799 (2003)
Fotografisk materiale, negativer   50 75 -10-21 20-50 ISO-11799 (2003)
Gips   500 75 15-20 40-60 Bevaringshåndbogen
Glass og emalje, generelt   500 75 10-20 25-55 Eshøj, B. Konservatorstudiet Kbh. (2005)
           
Glass med glassyke   200 75 10-20 35-40 Maks 40 %, Eshøj B.  Konservatorstudiet Kbh
Grammofonplater (acetat, shellakk, vinyl)   200 75 16-20 30-40 ISO-11799 (2003)
Gummi, ebonitt   50 75 5-15 20-40 Shashoua Y. 2005, forsker plastmateriale. Nationalmuseets bevaringsafdeling
Keramikk   500 75 15-20 40-60 Bevaringshåndbogen
Knokler, tann, elfenbein, takk   200 10 15-20 45-60 Botfeldt, K. & Richter, J (1998) Konservatorstudiet Kbh
Lakker (japansk, kinesisk)   200 10 20-22 55-60 Barchalia S. (1983) Nationalmuseet Kbh.
Lær og pergament   200 75 2-18 50-60 ISO-11799 (2003)
Magnetbånd på acetatbasis   50 75 12-18 30-40 ISO-11799 (2003)
Magnetbånd på polyesterbasis-3 muligheter avhengig av temp. og RF   50

50

50

75

75

75

8-11

8-17

8-23

15-50

15-30

15-20

ISO-11799 (2003)
Malerier, pastost bemalt tre,

Olje- og tempera-maleri

  200 75 15-20 40-60 Thomson G. 1986
Maleri, tynt malt, og lasur, olje, tempera og gouache   50 75 15-20 40-60 Thomson G. (1986)
Metaller, ikke overflatebehandlet  500 75 15-20 30-50 Bevaringshåndbogen
Optiske disker (CDR, DVD mv.)  50 75 18 30 ISO-18925
Papir, akvareller, tapet   50 75 2-18 30-45 ISO-11799 (2003)
Pels, farget lær   50 75 18 50-55 Larsen R. (1997)  Konservatorstudiet Kbh
Plast, PE, PET, PA, PMMA   50 75 5-25 50-60 Shashoua Y. 2005
PVC   50 10 2-5 40-50 Shashoua Y. 2005
CN   50 10 2-5 20-30 Shashoua Y. 2005
Rav   50 75 15-20 50-60 Botfeldt K. 1987 Konservatorstudiet Kbh
Stein   500 75 15-20 30-60 Bevaringshåndbogen
           
Tekstil   50 75 15-20 35-50 Bevaringshåndbogen
Tre, nyere tids ubehandlet, vokset, harpiksbehandlet   200 75 15-20 40-60
Zoologiske preparater generelt   50 75 15-20 40-60 Botfeldt K. Konservatorstudiet Kbh
Zoologiske preparater, våtsamling (70 % ethanol)   50 75 15-20 35 Horie (1994)
Zoologiske preparater, formalin   50 75 19-25 30-60 Min. 19 °C, Simmons, J. E. (1995) Min 9 °C, Løvegren, Y (1961) (1994) p 43.