Minstestandard for dokumentasjon ved mottak av objekter

Katalogisering av et objekt er en tidkrevende prosess, derfor er det fornuftig å utarbeide en minstestandard for dokumentasjon ved mottak. Minstestandarden bør fortrinnsvis korrespondere med museets minstestandard for nettpublisering. Vedlagt ligger et eksempel til en minstestandard for dokumentasjon. Museer bør avklare for egen institusjon hvilke felt er obligatorisk å fylle ut.

FeltnavnFelttypeStandardAnsvarligObligatoriskEksempel
TittelFritekstfelt-KuratorObligatoriskSelvportrett
SpråkkodeOppslagslisteISO standard 639-2KuratorObligatoriskENG
StatusOppslagslisteFeltkatalogen:KuratorObligatoriskAnvendt
Presisert betegnelseOppslagslisteFeltkatalogen:KuratorIkke obligatoriskOppslagstrykk
EmneordOppslagslisteListeKuratorObligatoriskBildende kunst
Klassifikasjon(system)OppslagslisteOutline klassifikasjonssytemKuratorObligatoriskOU
KlassifikasjonskodeOppslagslisteOutline klassifikasjonssystemKuratorObligatorisk532 Bildende kunst
Beskrivende dateringFritekstfeltFølg museets standard skrivemåteKuratorObligatoriskAntagelig 1922 (plate og trykk)
HendelserOppslagslisteListeKuratorObligatoriskProduksjon
Presisering av hendelseOppslagslisteFeltkatalogen:KuratorObligatoriskPlaten utført
Fra datoDatofeltdd.mm.yyyyKuratorObligatorisk1922
Til datoDatofeltdd.mm.yyyyKuratorObligatorisk1922
Juridisk personOppslagslisteMuseets personregisterKuratorObligatoriskNesch, Rolf
NavnerolleOppslagslisteFeltkatalogen:KuratorObligatoriskKunstner
StatusOppslagslisteFeltkatalogen:KuratorObligatoriskSikker
StedsrolleOppslagslisteFeltkatalogen:KuratorIkke obligatoriskProduksjonssted
StatusOppslagslisteFeltkatalogen:KuratorIkke obligatoriskSikker
StedOppslagslisteMuseets stedsregisterKuratorIkke obligatoriskStedsnavn
MotivtypeOppslagslisteFeltkatalogen:KuratorIkke obligatorisk
Motiv emneordOppslagslisteFeltkatalogen:KuratorIkke obligatoriskSelvportrett
Avbildet objektOppslagslisteFeltkatalogen:KuratorIkke obligatorisk
Person relatert til motiv
Rollekode
OppslagslisteMuseets personregisterKuratorIkke obligatoriskAvbildet person
RollestatusOppslagslisteFeltkatalogen:KuratorIkke obligatoriskSikker
NavnOppslagslisteMuseets personregisterKuratorIkke obligatoriskNesch, Rolf
Avbildet stedOppslagslisteFeltkatalogen:KuratorIkke obligatorisk
StatusOppslagslisteFeltkatalogen:KuratorObligatorisk ved registrering av avbildet sted
StedsnavnOppslagslisteMuseets stedsregisterKuratorObligatorisk ved registrering av avbildet sted
Teknikk og materialeFritekstfeltKuratorObligatoriskKoldnål på papir
OpplagFritekstfeltFølg standard skrivemåteKuratorIkke obligatorisk
TeknikkbetegnelseOppslagslisteFeltkatalogen:KuratorObligatoriskGrafikk
Tilhører samlingVisningsfelt: oppslag ved nyregistreringListeKuratorObligatorisk
RegistreringsnivåOppslagslisteListeKuratorObligatoriskEnkeltverk
ErvervelseOppslagslisteListeKuratorObligatoriskAksesjon
Presisering av hendelseOppslagslisteFeltkatalogen:KuratorObligatoriskErvervelse
Fra datoDatofeltdd.mm.yyyyKuratorObligatorisk1956
Til datoDatofeltdd.mm.yyyyKuratorObligatorisk1956
Juridisk personOppslagslisteFeltkatalogen:KuratorObligatoriskNesch, Rolf
NavnerolleOppslagslisteFeltkatalogen:KuratorObligatoriskSelger til museet
StatusOppslagslisteFeltkatalogen:KuratorObligatoriskSikker
ID-nummerFritekstfeltMuseets standard for nummereringKuratorObligatorisk
ObjekttypeOppslagslisteListeKuratorObligatoriskBilledkunst
AntallNumerisk feltKuratorObligatorisk1
StatuskodeOppslagslisteFeltkatalogen:KuratorObligatoriskVanlig tilvekst
AnskaffelsesmetodeOppslagslisteListeKuratorObligatoriskKjøp
Fra datoDatofeltdd.mm.yyyyKuratorObligatorisk01.01.2014
Til datoDatofeltdd.mm.yyyyKuratorObligatorisk01.01.2014
SumNumerisk feltKuratorObligatorisk10000
RettighetstypeOppslagslisteListeKuratorObligatoriskKlausul
ReferansetypeOppslagslisteFeltkatalogen:KuratorObligatoriskArkivreferanse
ReferanseFritekstfeltKuratorObligatoriskSaksnummer
DateringDatofeltdd.mm.yyyyKuratorObligatorisk
TilstandOppslagslisteFeltkatalogen:KonservatorObligatorisk1 - ingen synlige skader eller tegn til nedbryting.
Publiserbare målFritekstfeltFølg konvensjonell skrivemåte (HxB cm)KonservatorObligatorisk200x170 cm
Tilstandsvurdering - beskrivelseFritekstfeltKonservatorObligatoriskTilstandsvurdert i forbindelse med utlån. grafikken trenger ingen behandling.
Fra datoDatofeltdd.mm.yyyyKonservatorObligatorisk01.01.2013
Til datoDatofeltdd.mm.yyyyKonservatorObligatorisk01.01.2013

*Denne minstestandard er en bearbeidet utgave av en minstestandard utarbeidet av Gro Pedersen v/ Nasjonalmuseet for kunst, design og arkitektur.