Prosedyre

6) Utlevering av objekter

Prosedyre for utlevering av objekter

Denne prosedyre gir retningslinjer for å dokumentere at objekter har forlatt museets utstilling eller magasin for kortere eller lengre tid, siste kjente plassering, hvor de skal til, hvem som har håndtert dem samt ny (midlertidig) plassering.

Minimumsstandard

Museet skal ha en policy for utlevering av objekter.

Prosedyren for utlevering av objekter  skal sørge for at:

 • Utlevering av objekter fra museets lokaler skjer i henhold til juridiske krav og i tråd med museets policy
 • Museet kan gjøre rede for utlevering av alle objekter, inklusive objekter som ble levert inn som gavetilbud, for undersøkelser eller innlån
 • Museet har gjennomført en tilstandsvurdering og/eller teknisk vurdering før utlevering
 • Museet vurderer behov for konservering eller f. eks. ny innramming av kunst før forflytting
 • Museet vurderer behovet for å ta bilder av objektet før forflytting
 • Informasjon om plassering, forflytting og verdi av objekter blir oppdatert etter utlevering
  • Verdivurdering hvis påkrevd av forsikringsselskap

  • Ny plassering – Et referansenavn/nummer fra organisasjonen som har (midlertidig) overtatt forvaltningsansvaret

  • Flyttedato – (Standardformat)

  • Person som håndterte objektet

  • Adresse til organisasjonen som (midlertidig) skal overta forvaltningsansvaret
  • Årsak til forflytting

  • Pakke- og flyttemetode

  • Transportplan
  • Dato for returnering av objektet

  • Forventet returmetode og transportplan
  • Ny plassering

 • Objekter kan kun utleveres med behørig godkjenning
 • Mottakeren kvitterer for å ha overtatt ansvaret for forvaltningen av objektet (dersom det er behov for kurer, kan det være nødvendig å innhente signaturer fra personen eller organisasjonen som objektet skal leveres til). Ved retur skal museet avgi en kvittering for mottak
 • Museet gjennomfører en tilstandsvurdering før objektet skal plasseres tilbake i egen utstilling eller magasin