Bevaringsplan

En bevaringsplan kan utformes på ulike måter. Man bør ta utgangspunkt i ansvar og organisering av arbeidet med samlingsforvaltningen. Det dreier seg videre om å ta tak i alle rutiner: mottak, forebyggende konservering, magasinforhold for alle typer materiale, også det digitale. Videre bør man ta med rutiner for  vurdering og utføring av konservering og restaurering, og krav til bevaring i utstilling og formidling.

Vi viser det som kan være disposisjon for en bevaringsplan. Eksemplet er tatt fra Jærmuseet og viser disposisjonen for planen de har utarbeidet til perioden 2017-2020. Dette er Jærmuseets første bevaringsplan.

 1. Innleing
 2. Ansvar og organisering
 3. Mottak
  3.1 Inntak
  3.2. Inntaksrom
  3.3 Nummerering i museumssamlinga
  Ny tilvekst, aksesjon
  3.4 Kassasjon, tilbakelevering av materiale
 4. Førebyggande konservering
 5. Magasin
  5. 1. Innleiing
  5.2. Magasin for gjenstander
  5.2.1. Utbetring av eksisterande magasin
  5.2.2. Nye magasin
  5.3.  Magasin for privatarkiv
  5.3. Magasin for fotografisk materiale
  5.5. Oppsummering av endringane i museet sine fysiske magasin
  5.6. Digitalt magasin
  Skjerming av digitale mapper
  5.7. Prosjektarkiv
 6. Konservering og restaurering
 7. Objekt i utstilling og formidling
  7.1. Tilsyn og vedlikehold
  7.2. Gjenstandar i bruk
 8. Utlån frå samlingane
 9. Avhending
 10. Tiltak i planperioden
  Ansvar
  Mottak
  Førebyggande konservering
  Magasin
  Utstilling og formidling
  Avhending