Policy

Policy for utlevering av objekter

Museet bør ha en policy som omhandler utlevering av objekter fra museets bygningene; både utstillingslokaler og magasiner. Dette kan enten være et frittstående dokument eller som et avsnitt i en samlingsforvaltningsplan.

For begge gjelder at policyen besvarer  følgende spørsmål:

  • Under hvilke omstendigheter kan objekter forlate museet?
  • Hvem har myndighet til å godkjenne at objekter forlater museet?
  • Krever forflyttingen en tilstandsvurdering før og etter forflyttingen? 
  • Hvilke signaturer kreves for å bevise at museet har overdratt (midlertidig) forvaltningsansvar til andre?
  • Hvordan administrerer museet oppdatering av informasjon om ny plassering?