Policy

Policy for tiltak ved skade på, eller tap av objekter

Museet bør ha en policy om hvordan organisasjonen håndterer objekter som har fått påført en skade eller har gått tapt. Policyen kan være integrert i beredskapsplanen samt samlingsforvaltningsplanen og skal svare på følgende spørsmål:

  • Hvem i museet skal informeres om gjenstander er skadet eller mistenkt å gått tapt?
  • Hvem er ansvarlig for å iverksette tiltak?
  • Hvordan utføres inventar kontroll og hva skal gjøres for å finne objekter som ikke befinner seg på deres registrerte plassering?
  • Hvem bestemmer på hvilket tidspunkt eksterne organisasjoner som politiet eller forsikringsselskapene bør bli informert om mistanke om tyveri?
  • Hvem er ansvarlig for å håndtere eventuelle medieinteresser?
  • Hvordan blir hendelsesforløpet, skaden og tiltak dokumentert?