Rutine

Gode råd for bedre museumsmiljø

Bedre føre var…

Museer har ansvar for bevaring av store samfunnsmessige verdier. Derfor er det viktig å overvåke miljøet i utstillinger, magasin og andre steder samlinger er i bruk.

Det er meningsløst å investere i avfuktere om årsaken er at nedløpsrør ikke fungerer, likedan som det er bortkastet å sette opp masse limfeller for insekter om ingen følger de rutiner for insektbekjempelse museet bør ha innført.

Har museet en policy hvor problemområder kartlegges og tiltak for å bedre miljøet noteres og følges opp?

Her følger noen enkle råd for å stabilisere klima og holde museet mest mulig fritt for skadedyr og forurensing inkludert støv.

Temperatur

 • Hold dører og vinduer lukket
 • Hold temperaturen på et stabilt nivå
 • Alle inngangsparti bør ha en entré/forgang
 • Isoler tak
 • Kontroller vinduer, invester i doble vinduer eller isolerglass
 • Lokalt i utstillinger: Velg lamper som ikke avgir varme, flytt objekter bort fra varmekilder og vinduer

Relativ fuktighet

 • Lag en FDV-plan for bygningene
 • Samlinger i kjellere er ekstra utsatt for fuktskader, jevnlig inspeksjon, kontinuerlig overvåking
 • Dører og vinduer må lukke godt
 • Air-conditionanlegg må følges ekstra opp
 • Varmeovner kan utstyres med regulatorer som kan reagere på fukt i stedet for temperatur
 • Befuktere og avfuktere fungerer kun i tette rom,  silicagel fungerer i tette montre og beholdere
 • Unngå bruk av magasiner til kontor eller oppholdsrom
 • Å øke temperaturen gir lavere RF, men for høy temperatur virker nedbrytende.

Insekter og skadedyr

 • Innfør IPM-strategi
 • Mottaksrom og karantenerom skal være atskilt fra samlingene
 • Undersøk alle objekter, innlån og aksesjoner for skadedyr
 • Behandle alle objekter som kan være angrepet
 • Forbud mot matvarer i områder med samlinger
 • Oppretthold gode renholdsrutiner
 • Solide dørmatter med tett bunn i alle entreer
 • Mat, planter, ull eller filtmaterialer i utstillinger og magasin må unngås
 • Blomster og potteplanter inne i museet kan føre med seg skadedyr

Forurensing og støv

 • Vinduer, dører og åpninger ellers skal være tette, sjekk rørføringer
 • Gode matter i inngangspartier er nødvendig
 • Montre bør lages i materialer som ikke avgasser
 • Samlinger kan inneholde objekter som er forurenset, med f.eks insektgift
 • Objekter som skal innføres i samlingen skal kontrolleres og rengjøres
 • Ha gode renholdsrutiner
 • Støvsug alle flater. Mopping fjerner ikke støv i krokene og i små åpninger
 • Alle filtre skal kontrolleres og skiftes ut når det trengs

Lys

 • Fjern dagslys ved å dekke vinduer eller bruke rullegardiner, gjerne med snoretrekk.  Vertikale lamellgardiner slipper for mye lys gjennom
 • Nøytral film er av varierende kvalitet, må måles for Lys og UV
 • UV-film, fernisser, glass med UV-film i  og akryl eller plexiglass finnes for bruk i dører, vinduer og lamper for å redusere eller eliminere UV lys. Dette eliminerer ikke synlig lys
 • Sjekk lysnivået i museet med luxmeter, reduser lysnivået til anbefalt styrke for lysfølsomme objekter
 • Sjekk UV-stråling på lamper før kjøp
 • Plasser lamper så det ikke blir flekkvis varmt på gjenstandene
 • Utstillinger eller magasin skal ikke ha lys på lengre tid enn nødvendig (antall luxtimer er vesentlig)
 • Man kan dekke til lysfølsomme objekter, f.eks. med en gardin som publikum selv  trekker til side for å se
 • Sett gjerne opp forklarende informasjon om hvorfor lysnivået er lavt, for å unngå klager
 • Lys som tennes ved bevegelse i rommet, bevegelses-sensorer,  er et utmerket sparetiltak for objekter og økonomi