Hjem > 16) Avhending > Avhendingsmetodikk

Avhendingsmetodikk

ICOMS etiske regler for avhendingsmetodikk

Alle museer skal ha retningslinjer for godkjent framgangsmåte ved permanent avhending av gjenstander fra samlingen. Retningslinjene skal omfatte avhending ved gave, overføring, bytte, salg, tilbakeføring og destruksjon, og også tillate at eierskapet uavkortet overføres til den nye mottakeren. Alle vedtak om avhending må protokolleres og arkiveres sammen med dokumentasjon av gjenstandene dette gjelder, og av hvordan avhendingen ble gjennomført. Det er en grunnleggende forutsetning at en gjenstand som skal avhendes først tilbys andre museer.

 

Kilde: URL:http://norskicom.no/det-etiske-regleverk/Det etiske regelverket | Norsk ICOM