Prosedyre

17) Rettighetshåndtering

 

Dette kapitlet er ikke ferdig.

Datatilsynet har en hjemmeside som gir gode opplysninger om hvilke rettigheter og plikter vi har for å ivareta personopplysninger i museene.