Policy

Policy for bruk av samlinger – samlingsmobilitet

Denne policy omtaler museets retningslinjer for samlingsmobilitet. Det skal sees i sammenheng med museets policy for bevaring, policy for utvikling av samlinger og policy for dokumentasjon av samlinger.

Policy for samlingsmobilitet bør besvare følgende:

  • Hva er museets formål?
  • Hvordan vil museet bruke samlingene og gjøre de tilgjengelige for bruk, i tråd med formålet?
  • Hvilke juridiske, etiske eller andre problemstillinger må det tas hensyn til når museet kartlegger bruksområder for samlingen sin?
  • Hvem godkjenner bruken av samlingen, inkludert det å lage reproduksjoner?
  • Hvordan vil museet gjøre informasjon om samlingene tilgjengelige?
  • Hvordan vil museet gjøre samlingene fysisk tilgjengelige for forskere?
  • Hvis det er relevant, hvordan skal forskningsforespørsler som involverer å ta prøver av materiale for destruktiv testing håndteres?
  • Hvordan og hvem håndterer lisensmateriale, for eksempel foto, som museet har enerettigheter til?
  • Hvordan håndteres fotografrettigheter og personopplysninger?
  • Hvilke årlige måltall for samlingsmobilitet skal museet ha?